Annons

Annons

Kariespreventivt program för små barn inte försvarbart

Det kariespreventiva programmet ”Stop Caries Stockholm” har nu utvärderats. Slutsatsen är att det inte var kostnadseffektivt.

Det kariespreventiva programmet ”Stop Caries Stockholm” pågick mellan 2011 och 2013 och gick ut på att fluoridlack applicerades två gånger per år hos barn redan från ett års ålder i områden med låg socioekonomisk status. Tanken var att ge ett extra skydd till barn med stor risk att drabbas av karies.
Projektet har nu utvärderats i en hälsoekonomisk studie, och den visar att programmet inte var kostnadseffektivt.
I en analys av över 3 400 barn som utvärderats vid ett och tre års ålder kan forskarna visa att programmet ökade kostnaden utan att minska kariesutvecklingen, vilket inte gör det försvarbart, menar de.

Upptäck mer