Annons

Annons

Kedjeföretagen utmanar Praktikertjänst

De nya och växande tandvårdskedjorna utmanar dominerande Praktikertjänst. Nu börjar de också få ordning på en ofta skakig ekonomi.

En gigant som tappar marknadsandelar och en knippe utmanare som växer så det knakar. Så ser bilden ut när Tandläkartidningen listar landets största privata tandvårdsbolag. Med sina 1 051 delägande tandläkare som omsluter 4,4 miljarder kronor är Praktikertjänst förvisso ohotad etta, men sedan vår branschgenomgång för fyra år sedan har koncernen fått se sin omsättning inom tandvården minska med 6 procent. De övriga bolagen på topplistan har sammantagna ökat med ansenliga 54 procent.
Storleksmässigt är det ett avsevärt hopp mellan ledande Praktikertjänst och tvåan Colosseum Smile, men uppstickaren stärker sin position. Sedan 2012 – då Colosseum och Smile fortfarande var två separata bolag – har tillväxten varit 60 procent.

Fortsatt expansion

För femman på listan Orasolv har omsättningen tredubblats på fyra år. Michael Lagerbäck, vd sedan januari 2017, är optimistisk och ser framför sig en fortsatt expansion.
– Vi har höga ambitioner och vill positionera oss som en av de tre största privata aktörerna, säger han.
Strategin är att köpa upp medelstora kliniker i de tre storstadsområdena, kompletterade med så kallade förtätningsförvärv. Det innebär köp av mindre kliniker eller patientstockar där verksamheten sedan flyttas till befintliga kliniker.

Uppköp i rask takt

Listan över branschledarna är relativt stabil. Det som händer är att en handfull expansiva bolag tar över mindre bolag och enskilda kliniker – och uppköpen sker i rask takt. Det illustreras av att två av tio företag på vår lista redan hunnit bli uppslukade av konkurrenter: nian Tandlaget av Colosseum Smile och tian Stockholm Dental Group av Aqua Dental.
Medan den privata tandvårdsbranschen i sin helhet växer backar Praktikertjänst. Ann-Chriztine Ericsson, affärsområdeschef för tandvård, tillstår att utvecklingen inte varit den bästa för marknadsledaren.
– Vi påverkas av ett ökande antal pensionsavgångar bland våra tandläkare och marknaden är tuff, med flera nya aktörer, säger hon.

Rekrytera nya delägare

Avgörande för tandvårdsjättens framtida utveckling är hur väl man lyckas rekrytera nya delägande tandläkare när de äldre slutar. Här är Ann-Chriztine Ericsson hoppfull.
– Många inser att det är en fördel att kunna luta sig mot vår kompetens för att klara alla myndighetskontakter och allt fler regler för företagande. Intresset för att bli delägare är stort, förra året skrev vi över 50 nya avtal.
Praktikertjänst vill naturligtvis fortsätta växa inom tandvård, framhåller hon.
– Det går inte att ha stiltje i sitt koncept, så vi får se över vad vi kan göra för att möta förändringarna i omvärlden.

Riskkapital

Medan Praktikertjänst länge varit en pålitlig vinstmaskin utmärks flera av de övriga aktörerna av en skakig ekonomi. Förklaringen är att det kostar att expandera inom tandvård, som sker genom (dyra) köp av befintliga kliniker. För finansieringen står i regel riskkapital, med följd att bolagen till och från byter ägare.
Boksluten för 2016 ser dock mindre dystra ut än tidigare. Colosseum Smile kan efter en lång räcka förlustår visa en mindre vinst. Aqua Dental, som dragits med ekonomiska problem och stod nära en konkurs 2013, uppnår nollresultat. För Orasolv har en rad uppköp tärt på resultaten och 2016 visar fortsatt underskott. Nye vd:n Michael Lagerbäck ser som sin uppgift att få bolaget på fötter.
– Ekonomin ska stärkas genom att vi får ner de administrativa kostnaderna och ökar omsättningen per behandlingsrum. Varje klinik ska bidra till ett positivt resultat. I takt med att vi expanderar kommer också overheadkostnaderna att minska i förhållande till omsättningen, säger han.

Generösa öppettider

Affärsidén för de nya kedjeföretagen är genomgående att erbjuda tandvård och specialistvård på medelstora och stora kliniker i moderna lokaler med den senaste utrustningen. Många har därtill generösa öppettider och möjlighet till bokning online.
Några har hittat nischer, som att ha en lågprisprofil (City Dental), bedriva mobil tandvård (Oral Care) eller helt ägna sig åt specialisttandvård (GHP Specialisttandläkarna). Medan Smileklinikerna är spridda över landet har de övriga bolagen främst etablerat sig i storstadsregionerna.
Balansen mellan privat och offentlig tandvård har varit påfallande stabil under en följd av år, men den privata sektorn får en ny struktur i och med kedjeföretagens expansion. Har de också fört in nya former av tandvård? Nej, menar Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna.
– Egentligen har kedjorna inte introducerat några nya koncept utan bedriver ganska traditionell tandvård. Det har alltid funnits en bra valfrihet när det gäller tandvård, men konkurrensen har skärpts med de nya aktörerna och det är positivt för konsumenterna, säger han.

Kliniker blir butiker

En aktör utanför listan, men som vill ta sig dit, är Mydentist som startade 2015. Ägarna säger sig vilja utmana en konservativ bransch och har kaxigt formulerat målet att bli Nordens ledande privata tandvårdskedja. Avsikten är att bygga 45 kliniker på fem år, att jämföras med Colosseum Smile, som i dag har 50 kliniker i Sverige, Norge och Danmark.
Konceptet är att klinikerna ska ligga i markplanet och kallas för butiker, finnas tillgängliga där kunderna rör sig och på tider som passar dem, via bokning online eller drop-in. De ska hålla öppet även kvällar och helger. En klinik finns redan i Västerås och närmast på tur står Göteborg, Malmö och Norrköping.

Undersökning och behandling samma dag

Ett annat okonventionellt koncept har utarbetats av det finska företaget Megakliniken, som hösten 2016 etablerade sig i centrala Stockholm med en storklinik med 19 behandlingsrum. Patienten bokar online och erbjuds undersökning och (oftast) all nödvändig behandling vid ett och samma besök. För personalen innebär det att de kan ta sig den tid de behöver för varje patient, för patienterna att de får möta den tandläkare som råkar vara ledig vid besöket.
Starten gick dock trögt och kliniken såldes sommaren 2017 till Aqua Dental.
– För oss ett bra komplement och med ett upplägg vi tror passar många, särskilt den urbana människan med ont om tid. Nu planerar vi för liknande kliniker i Göteborg och Malmö, säger Rikard Virta, huvudägare i Aqua Dental.

Ökat samarbete

Trots Praktikertjänsts dominans och kedjornas tillväxt svarar de fristående tandläkarna för mer än hälften av den privata tandvården. Lars Olsson på Privattandläkarna kan märka en utveckling bland de mindre företagen som inte syns i boksluten.
– Allt tydligare under senare år är ett ökat samarbete. Det kan vara i form av samlokalisering av flera företag eller att man använder sig av ett gemensamt varumärke. Det finns stora vinster med att dela på administration, lokaler och utrustning och inte behöva bära alla tunga investeringar själv. Därtill kan man gemensamt erbjuda ett bredare behandlingsspektrum, säger han.
Trenden är klar: egenföretagaren inom tandvård frodas och lever vidare, men delar klinik och ansikte utåt med ett antal kolleger.

Upptäck mer