Annons

Annons

Klinik får kritik för dålig vattenkvalitet

Vattnet i unitarna innehöll för mycket bakterier och kliniken saknade rutiner för att kontrollera vattenkvaliteten. Därför har en privat tandvårdsklinik i Malmö fått kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

När IVO genomförde sin tillsyn av tandvårdsmottagningen upptäcktes flera brister. En av dem var att vattnet från ett par unitar på kliniken inte höll måttet som dricksvatten.
”Skriftliga rutiner för vattenprov av behandlingsrummens unitar saknas,” konstaterar IVO i sitt beslut.
Sådana rutiner måste införas för att vårdgivaren löpande ska kunna säkerställa vattenkvaliteten.
”Verksamheten måste regelbundet kontrollera unitvattnets kvalitet genom vattenkontroller utförda av mikrobiologiskt laboratorium,” skriver IVO.

Läkemedelshantering

En allvarlig vårdskada som inträffade på kliniken anmäldes inte till IVO. Det får vårdgivaren också kritik för. Kliniken har skriftliga rutiner för hur sådana händelser ska hanteras, men de har inte följts.
Klinikens läkemedelshantering har också varit bristfällig. ”Vårdgivaren behöver upprätta ett system för en säker kontroll av all narkotikaförbrukning i verksamheten,” skriver IVO.
Myndigheten har också påpekat att kliniken bör uppge att behandling under sedering erbjuds. Frasen ”behandling under narkos” har använts istället, vilket inte är korrekt.

Brister i journalföring

Trots att det finns skriftliga rutiner för att systematiskt kontrollera journalernas kvalitet har klinikens journaler varit bristfälliga, enligt IVO. Myndigheten har funnit brister i journalföringen av diagnoser, behandlingsalternativ och terapiplaner, bland annat. Autotexter har dessutom använts återkommande.
Parodontal sjukdom har inte alltid behandlats och utvärderats innan omfattande protetik- och implantatbehandlingar har genomförts. Kliniken har skriftliga rutiner för tandvårdsbehandling, men följsamheten har inte varit tillräckligt god. Vårdgivaren har brustit i sitt ansvar att se till att rutinerna följs, enligt IVO.

Upptäck mer