Annons

Annons

Kompetensförsörjning planeras få nytt råd

Ett nationellt råd för kompetensförsörjning inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården ska inrättas med ett kansli på Socialstyrelsen, enligt ett förslag från Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Det nya statliga rådet behövs för att organisera samverkan mellan olika aktörer om hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjningsfrågor i ett nationellt perspektiv, enligt Socialstyrelsen och UKÄ.
Rådet ska göra samlade analyser och övergripande bedömningar av både vård- och kompetensbehov utifrån statistik, prognoser, framtidsscenarier, behovsanalyser och andra kunskapsunderlag. Rådet ska också identifiera behov av underlag som saknas.
En annan uppgift kan vara att göra fördjupade analyser, exempelvis för att kunna bedöma behovet av nya kompetenser inom vården, för att se hur man kan ändra innehållet i en utbildning för att utveckla ett vårdyrke eller för att kartlägga brister i en viss region.
Till en början föreslås rådet endast ha översikt över de 22 utbildningarna/yrken inom vården som kräver högskoleutbildning.

Sex nya regionala råd

Sex nya regionala råd för kompetensförsörjning (ett i varje sjukvårdsregion) ska inrättas senast 1 januari 2020, enligt förslaget.
Förutom att samverka med det nationella rådet ska de regionala råden ha ett nära samarbete med universitet och högskolor, kommuner och privata aktörer.
De regionala råden ska bland annat ta fram kompetensförsörjningsplaner för hälso- och sjukvården samt planera och samordna verksamhetsförlagd utbildning.

Klart i sommar

Senast i slutet av augusti ska det slutgiltiga förslaget, som tas fram på uppdrag av regeringen, presenteras för socialdepartementet och utbildningsdepartementet.
Det preliminära förslaget beskrivs i skrivelsen ”Samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården – Årsrapport 2018”.

”Det är viktigt att professionens perspektiv inkluderas i det fortsatta arbetet.”

Positiv till rådet

Kalle Brandstedt


Kalle Brandstedt, utredare på Sveriges Tandläkarförbund tycker att ett nationellt råd för kompetensförsörjning behövs och är positiv till förslaget, men vill att tandläkare ska få komma till tals i frågor som berör tandvården.
– Det är viktigt att professionens perspektiv inkluderas i det fortsatta arbetet, säger han.

Upptäck mer