Göteborg startar universitetstandvård

Folktandvården i Västra Götaland och Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet etablerar nu i ett fördjupat samarbete universitetstandvård. Modellen är den första i sitt slag.

Nyheter

Många röstar för obligatorisk efterutbildning

Tandläkartidningens webbenkät visar att många av läsarna vill att efterutbildning för tandläkare ska vara obligatorisk. I dagsläget finns dock inga aktuella förslag kring detta hos regeringen.

Nyheter

Vi vill samverka för att kompetensen säkerställs

Gunilla Klingberg, Peter Lingström, Mats Trulsson och Anders Wänman uppmanade i en debattartikel i Tandläkartidningen nummer 12/2020 till samverkan för att säkra examinationsrätten på Sveriges tandläkarutbildningar. Här replikerar förbundsstyrelsen för Sveriges Tandläkarförbund.

Debatt

Nu krävs samverkan för att upprätthålla kompetensen

För ett år sedan larmade vi om att antalet behöriga lärare vid våra fyra odontologiska lärosäten närmade sig ett akut läge. Vi kunde då se att behöriga lärare till våra tandläkarutbildningar började bli en bristvara, vilket riskerar att hota examinationsrätten. Nu behöver hela tandvården göra gemensam sak, annars kommer det att bli svårt att utbilda tandläkare i Sverige.

Debatt

Tandläkarförbundet vill stärka kompetens

Sveriges Tandläkarförbund ska arbeta för att förstärka kompetensen hos tandläkarutbildningarna i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Nyheter

Nytt råd för framtidens vårdkompetens

Ett nytt råd för kompetensförsörjning inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården ska startas nästa år, om regeringen säger ja till förslaget. Namnet blir ”Nationellt råd för framtidens vårdkompetens”.

Nyheter

Kompetensförsörjning planeras få nytt råd

Ett nationellt råd för kompetensförsörjning inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården ska inrättas med ett kansli på Socialstyrelsen, enligt ett förslag från Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons