Annons

Annons

Kronisk parodontit kan vara riskfaktor för impotens

Det är inte bara kärlhälsan som kan påverkas av parodontit. Nu har spanska forskare hittat belägg för att kronisk parodontit kan vara en riskfaktor även för impotens.

I en fall-kontrollstudie omfattande 80 impotens-patienter och 78 åldersmatchade kontroller har spanska forskare hittat belägg för att kronisk parodontit skulle kunna vara en riskfaktor för impotens.
Genom en multivariat logistisk regressionsmodell som tog hänsyn till faktorer som grad av impotens, ålder, rökning, alkoholintag, diabetesförekomst, förekomst av hjärt-kärlsjukdom, biokemiska data för bland annat testosteron, kolesterol och triglycerider samt åtta parodontala variabler kan de visa ett signifikant samband mellan de två tillstånden.
Patienterna med impotens hade mer än dubbelt så hög risk att dessutom vara drabbade av kronisk parodontit. Forskarna efterlyser fler studier för att bekräfta sambandet.

Upptäck mer