Var fjärde patient med grav parodontit avstår tandvård

Var fjärde patient med grav parodontit har avstått från tandvård av ekonomiska skäl, trots att de haft tandproblem.

Forskning

Antiseptiskt sköljmedel har kortvarig effekt på tandköttsfickor

Att använda ett antiseptiskt sköljmedel innehållande polyhexamethylen guanidin, PHMG, i samband med icke-kirurgisk parodontitbehandling kan ge en övergående förbättring av djupet på tandköttsfickorna.

Forskning

Kronisk parodontit kan vara riskfaktor för impotens

Det är inte bara kärlhälsan som kan påverkas av parodontit. Nu har spanska forskare hittat belägg för att kronisk parodontit kan vara en riskfaktor även för impotens.

Forskning

Kronisk parodontit kan påverka blodfettsbalansen

Kronisk parodontit visar ett samband med minskade HDL-nivåer och ökade LDL- och triglyceridnivåer, men opåverkad totalkolesterol, enligt ny metaanalys.

Forskning

Nano-doxycyklin bättre vid parodontit

Forskare från Egypten har testat effekten av en nanogel av doxycyklin efter mekanisk infektionskontroll med depuration och rotplaning och jämfört nanogelmetoden med behandling med vanlig doxycyklin i gelform eller en placebogel.

Forskning

Statintandkräm nytt grepp mot parodontit

Tandkräm innehållande statin kan vara ett framtida sätt att administrera det blodfettssänkande och antiinflammatoriska läkemedlet lokalt i munhålan.

Forskning

Gener bakom kronisk parodontit kan vara funna

Amerikanska forskare har funnit sex gener som uppvisar ett tydligt statistiskt signifikant samband med kronisk parodontit och hög grad av kolonialisation av parodontala patogener.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons