Annons

Annons

Kyla kan lindra postoperativ smärta

Att kyla ned området direkt efter ett endodontiskt ingrepp kan dramatiskt minska postoperativ smärta, visar ny studie.

Många patienter upplever rotbehandling som obehaglig och smärtsam. Postoperativ smärta och eventuell förekomst av inflammation betraktas också ofta av patienterna som tecken på tandläkarens bristande skicklighet. Därför ville turkiska forskare undersöka om det gick att minska den postoperativa smärtan genom kryoterapi, nedkylning av operationsområdet.
I en studie på totalt 84 patienter, uppdelade i fyra grupper, undersökte de effekterna av nedkylning i själva rotkanalen (intrakanal), i munnen (intraoral), och utanför munnen (extraoral), och jämförde resultaten med en kontrollgrupp som inte fick någon kryoterapi.
Den intrakanala nedkylningen av rotkanalen genomfördes genom att den avslutande spolningen gjordes med nedkyld, 2,5 grader isoton koksaltlösning i stället för rumstempererad. Den intraorala nedkylningen gjordes genom att små isbitar invirade i gasbinda placerades vid tanden i en halvtimme och den extraorala nedkylningen genom att is inlindad i pappershandukar placerades på kinden utanför tanden i en halvtimme.
Patienternas smärta kontrollerades sedan dag ett, tre, fem och sju efter operationen. Resultatet visar att oavsett kryoterapimetod så minskade den postoperativa smärtan signifikant redan från dag ett, dessutom använde de patienter som fått kryoterapi signifikant mindre smärtlindrande läkemedel.
Forskarna förordar den intrakanala nedkylningen, eftersom den blir som en integrerad del av ingreppet och patienten inte behöver sitta med ett ispaket i en halvtimme.

Upptäck mer