Annons

Annons

Många överraskade av ny avgift för estetiska ingrepp

En ny avgift enligt den nya lagstiftningen för estetiska behandlingar har gjort att IVO har blivit överhopade med frågor om den faktura de skickat till vårdgivarna.

Har du fått en faktura i januari som du inte var beredd på? Du är inte ensam. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skickade nyligen ut en faktura till alla som har anmält att de arbetar med estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Hittills har myndigheten fått långt över 500 frågor om detta.
Sedan den 1 juli år 2021 gäller nya regler för estetiska behandlingar. Reglerna innefattar bland annat en anmälan till vårdgivarregistret hos IVO och en årsavgift på 13 500 kronor per år. De fakturor som nu har väckt många frågor är på 6 750 kronor, och gäller för den senare halvan av år 2021. Det är alltså första gången avgiften ska betalas enligt den nya lagen.

Vårdgivarregistret

De som har hört av sig till IVO har frågor om varför de har fått fakturan, eller vill inte betala den. Det rör sig både om vårdgivare som inte har kommit i gång med verksamheten, och vårdgivare som har lagt ner den. Enligt IVO är det en del vårdgivare som inte har vetat hur den nya lagen och vårdgivarregistret fungerar, och därför inte förstått att de måste betala. Till exempel att man själv måste anmäla till IVO om man upphör med verksamheten.
Förutom kraven på anmälan och årsavgift säger lagen bland annat att

  • estetiska kirurgiska ingrepp bara får utföras av läkare och tandläkare som har specialistkompetens inom ett område som har koppling till ingreppet
  • estetiska injektionsbehandlingar får göras av legitimerade sjuksköterskor, läkare och tandläkare, och får inte delegeras
  • verksamheten ska ha en patientförsäkring
  • vårdgivaren ska informera om samtycke och betänketid, och bara behandla personer över 18 år.

Upptäck mer