Annons

Annons

Mer tid för framtiden

I höst kliver Bent Petersen av posten som ordförande för Sveriges Folktandvårdsförening. Men engagemanget för framtiden är fortfarande starkt, både när det gäller folkhälso­frågor och den digitala utvecklingen.

Mitt i rummet svävar ett stort bultande hjärta. Personerna i filmen rör sig kring hjärtat som om det verkligen var där. En gest i luften gör hjärtat mindre och snurrar det till en annan vinkel. Hjärtats kammare och kärl framträder tydligt, som en läroboksbild fast i tre dimensioner. Bent Petersen trycker på paus.


Bent Petersen
Ålder: 64 år.
Bor: I Onsala.
Familjen: Fru (som är tandläkare), dotter och två barnbarn.
Utbildning: Tandläkarexamen 1978 i Göteborg, specialist i ortodonti.
Arbete: Tandvårds- och utvecklingschef vid Folktandvården
Västra Götaland.
Fritid: Kör MC (vid fint väder),
åker husbil ut i Europa till exempelvis Alsace och Champagne, bygger datorer.
Senaste egna ­tandvårdsbesöket:
För en månad sedan när han bet sönder en tand.
På nattduksbordet: ”Factfulness” av Hans Rosling.
Oanad talang: Kan bygga en dator på en timme (har byggt över 100 stycken).
Favoritordspråk: Om du lever i en flod måste du bli vän med krokodilen.


– Vi skulle vilja ta fram den här typen av ­”mixed reality” för tandvården. I första hand för under­visning, men på sikt även i behandlingar, säger han.
Filmen vi tittar på visar ett program för medi­cinsk utbildning där man kan se hela eller utvalda delar av kroppen som ett hologram i rummet genom ett par ”glasögon”. Bent Petersen, tandvårds- och utvecklingschef vid Folktandvården ­Västra Götaland, skiner upp när han talar om hur man skulle kunna använda digital teknik inom tandvården.
– Vi har en fantastisk utvecklingsmöjlighet i Västra Götaland. Eftersom vi är en så stor organisation finns resurser att göra saker, till exempel inom digitalisering. Vi har en utveck­lings­klinik där vi testar saker. Nackdelen med storleken är att upphandling tar tid, men vi vill försöka ha en hög utvecklingstakt.
Han talar ivrigt om de aktiviteter man planerar i samarbete med Tandläkarsällskapet på Swedental i november. Tanken är att ha fem stationer där man bland annat ska kunna prova på hologramtekniken, visualisering med röntgen för att placera implantat, artificiell intelligens för att läsa röntgenbilder och en datorsimulerad ­miljö för att träna på att borra.
– Inom regionen håller vi just nu på att upphandla digitala avtrycksskannrar och längre fram tittar vi på 3D-skrivare och fräsar.

Ville bli stridsflygare

Bent Petersen växte upp i Lerum med en dansk pappa och en norsk mamma. Föräldrarna hade bageri och som ung jobbade han mycket med att baka bröd. När det blev dags att fundera på framtiden var det dock ett annat område som lockade.
– Jag ville bli stridsflygare. Jag fick byta medborgarskap och gjorde många tester, men föll på slutet. Och det kanske var tur, eftersom jag har för känsligt balanssinne, och mår illa när det snurrar runt väldigt mycket.
Han valde att i stället sikta på en universitetsutbildning som skulle ge ett yrke och där han skulle få arbeta med människor.

”Tandläkare är inte ett jobb där man sitter och funderar, utan man har patienter hela tiden. Det kanske man borde ha tänkt igenom före utbildningen.”

– Jag började först på Chalmers för att läsa till ingenjör, men det var för mycket matte, så jag bytte till tandläkarutbildningen där jag också hade kommit in.
Han tog tandläkarexamen i Göteborg 1978 och fick sedan jobb som allmäntandläkare.
– Jag tyckte att det var roligt att komma ut och jobba på allvar och ta emot patienter. Tandläkare är inte ett jobb där man sitter och funderar, utan man har patienter hela tiden. Det kanske man borde ha tänkt igenom före utbildningen. Det gjorde inte jag, men det blev bra.

Tre väntrum

Han jobbade också ett år i Saudiarabien, en erfarenhet som har tycker att han fortfarande har nytta av.
– Jag lärde mig väldigt mycket om kulturen och hur det fungerar i ett muslimskt land. I ­Saudi har man till exempel tre väntrum: ett för män, ett för kvinnor och ett för par.
Efter tio år inom allmäntandvården specialiserade sig Bent Petersen inom ortodonti. Han blev klinikchef och sedan headhuntad till tandvårdschef i Bohuslandstinget. När flera landsting slogs ihop och blev Sveriges (och kanske världens) största tandvårdsregion, Västra Götaland, fick han sin nuvarande roll som tandvårds- och utvecklingschef. I dag har organisationen 3 200 anställda och en omsättning på 2,5 miljarder kronor.

Lyssna på medarbetarna

– Jag jobbar med väldigt många roliga saker, till exempel att starta utvecklingsprojekt. Vi har gjort en digital strategi och vill vara ledande på den här marknaden.
Men han är tydlig med att man måste lyssna på medarbetarna och anpassa projekten efter verkligheten.
– Jag vet att de som jobbar på klinikerna har mycket att göra. Den nya tekniken får inte belasta dem för mycket, men vissa saker måste vi göra ändå.

Sista patientmötet

Han har behållit kontakten med den kliniska verksamheten och haft patienter genom hela yrkes­livet. Den senaste tiden en halvdag eller en dag per månad. Men vid intervjutillfället är det allra sista patientmötet bara några dagar bort.
Snart lämnar han också ordförandeskapet för Sveriges Folktandvårdsförening. Föreningen samlar alla tandvårdschefer och tandvårdsdirektörer inom folktandvården. Totalt 24 personer varav många är med på alla möten.
– Vi jobbar för att förbättra tandvården i Sverige. Våra huvudområden är folktandvårdens roll som folkhälsoaktör, och att öka antalet utbildningsplatser för att minska problemen med rekrytering.

”De flesta departement skickar remisser till oss, och gör de inte det så svarar vi ändå.”

Bent Petersen har varit med i föreningen sedan millennieskiftet, och har varit ordförande sedan 2013. Rekrytering har varit en aktuell fråga i alla år. Den stora förändringen i föreningens arbete är hur man arbetar med frågorna.
– Nu jobbar vi gemensamt. Vi har anställt en gemensam strategisk projektledare, och försöker bli en faktor som kan påverka åt det bättre hållet. Vi talar för folktandvården i Sverige, och de flesta departement skickar remisser till oss, och gör de inte det så svarar vi ändå.
Föreningen vill ha fler platser både på tand­läkar- och tandhygienistutbildningen, men också på den kompletterande utbildningen för tandläkare med legitimation från länder utanför EU.

Har varit med längst

– Det är den snabbaste vägen. Är du driven så är du klar på sex månader och kan sedan göra praktik hos oss.
Bent Petersen talar om andra frågor som folktandvården har gemensamt i hela landet: komplexiteten i ersättningssystemet, tillströmningen av många asylsökande på kort tid och systemet med frisktandvård.
Han tycker att han har stor nytta av att vara med i föreningen. Det finns mycket samlad kunskap och stor tilltro till varandra.
– De senare åren har det kommit många nya tandvårdschefer, så jag har nog varit med längst i föreningen.

Känns lagom

I höst lämnar han över ordförandeposten till en efterträdare.
– Det är tveeggat, men det känns lagom nu. Uppdraget tar mer och mer tid eftersom vi samarbetar mer. Och vi vill gärna samarbeta även med våra privata kolleger.

”Fokus är hur vi ska få nya medarbetare att välja oss, och hur vi kan sänka tröskeln för att återvända om man har lämnat oss.”

Inom folktandvården i Västra Götaland har man arbetat mycket med omvärlds- och framtidsanalyser för att ringa in vilka utmaningar man kan tänkas möta i framtiden. Här återkommer rekrytering och hur man blir en attraktiv arbets­givare.
– Fokus är hur vi ska få nya medarbetare att välja oss, och hur vi kan sänka tröskeln för att återvända om man har lämnat oss.
Han talar om hur nästan alla unga tandläkare börjar inom folktandvården, där de får handledning de första åren, men sedan väljer många att arbeta privat.

Firar 80 år

– Men fler och fler kommer tillbaka. Vi tror att de uppskattar de förmåner vi har som inte syns i lönen, och att man kanske blev tandläkare för att man vill hjälpa.
I år firar folktandvården 80 år. Fram till 60-talet hade man mycket fokus på barn, och befolk­ningen hade en helt annan tandhälsa än i dag.
– Vi har gått från tandvård/sjukvård till att arbeta förebyggande, och från att mest arbeta med barn till att välkomna alla. Men vi vill ta särskilt ansvar för sjuka, äldre och barn i socioekonomiskt svaga områden.

Engagemang för folkhälsa

Bent Petersen talar om att stärka folktandvårdens roll som folkhälsoaktör. Att påverka hälsofaktorer, helst kopplat till munnen. Engagemanget skiner igenom när vi kommer in på folkhälsofrågorna.
– Jag vill göra saker bättre. Det är min drivkraft: att känna att jag förbättrar för andra.

Upptäck mer