Annons

Annons

Mikrofloran kan förutsäga tidig karies

Salivens mikroflora hos småbarn kartlades under två år. Tre bakterier var förknippade med att utveckla tidig karies hos barn. 

Tidig karies (ECC, Early Childhood Caries) drabbar en fjärdedel av amerikanska barn, och är mer vanligt hos barn som lever i fattigdom. Barnen i studien var ett till tre år gamla och var i början av studien kariesfria. De var alla berättigade till Medic­aid/Child Health plus, en sjukvårdsförsäkring som ges till barn från familjer med låg inkomst.
I den amerikanska studien visade sig tre bakterier vara mest avgörande för att förutsäga om ett småbarn skulle utveckla karies eller inte: Rothia mucilaginosa, Streptococcus sp och Veillonella parvula.
Att Streptococcus är vanligt i samband med karies beror antagligen på att en kolhydratrik kost är vanlig i familjer med låg inkomst. Veillonella lever på mjölksyran från Streptococcus och bildar biofilm, det vill säga plack. Även Rothia mucilaginosa är viktigt för att bilda en tidig biofilm. Samtliga tre har förknippats med karies i tidigare studier.
I studien artbestämdes mikroorganismerna i saliven genom NGS (Next Generation nucleotide Sequencing) av bakterie 16S rRNA. Salivprover togs var sjätte månad under två år. Maskininlärning användes för att identifiera skillnader i mikrofloran mellan barn som utvecklade karies och de som inte gjorde det.
Studien var ganska liten: 56 barn. Bland de barnen fick 36 karies medan 20 inte fick det. Flickor var överrepresenterade bland dem som inte fick karies.

Upptäck mer