Annons

Annons

Mindre tandvård till högre pris efter pandemin

Under år 2022 utfördes fem procent mindre tandvård än under år 2019. Under samma period har priset för tandvård stigit mer än referenspriserna. Det visar en ny rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Foto: Colourbox

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har i sin nya rapport undersökt flera faktorer för att se hur väl målen för det statliga tandvårdsstödet nås. Man har framför allt fokuserat på vuxentandvård före, under och efter pandemin.

I rapporten visar de att volymen utförd tandvård minskade med 14 procent från år 2019 till pandemiåret 2020. Patienterna började att återvända till tandvården under slutet av 2020, men branschen har inte helt återhämtat sig. Under år 2022 utfördes fem procent mindre tandvård än år 2019. Man konstaterar dock att det redan före pandemin fanns en trend med färre besök till tandvården, och att trenden ser ut att fortsätta. Framför allt är det inom folktandvården som produktionen har minskat.

TLV visade i en kartläggning av tandvårdsmarknaden år 2009-2019 att fler patienter behandlas med implantatprotetik och kirurgiska åtgärder, samtidigt som reparationsåtgärder, rotbehandlingar, och tandstödd- och avtagbar protetik minskar. Denna utveckling mot mer avancerade och kostsamma metoder för att ersätta förlorade tänder har fortsatt under år 2019-2022.

En tidigare trend som också fortsätter är att tandvårdspriserna stiger, och avviker alltmer från referenspriset. En av tre patienter fick år 2022 ett pris för sin tandvård som översteg referenspriset med mer än 20 procent. År 2019 gällde detta en av fem patienter.

Man har också tittat på tandvårdens olika aktörer och ser att småföretag och folktandvårdens andel av marknaden minskar, att större och mellanstora företag ökar, och att riskkapitalister ger sig in i branschen. I rapporten poängteras också att antalet tandläkare och tandhygienister per invånare har sjunkit i hela landet sedan år 2019.

En av slutsatserna i rapporten är att ”de förändringar som sker på tandvårdsmarknaden kan utgöra en utmaning för ett välfungerande tandvårdsstöd som skall uppmuntra till fler förebyggande besök och stödja patienter med höga tandvårdskostnader”. Man pekar på:

  • höga avvikelser från referenspriset gör att patienterna betalar en allt större del av tandvårdskostnaden själv,
  • att förändringarna i branschen kan ge mindre konkurrens, och därmed driva på ytterligare prishöjningar,
  • resursbristen inom folktandvården utgör en risk för en minskad tillgänglighet till tandvården och därmed försämrade möjligheter för regelbundna förebyggande besök.

Upptäck mer