Annons

Annons

Munhälsa ny forskningsprofil vid Malmö universitet

Odontologi, närmare bestämt munhälsa, är ett av fyra nya forskningsprogram som Malmö universitet satsar extra på de kommande fem åren.

Munhälsa tillhör tillsammans med urbana miljöer, digitalisering och ämnesundervisning de fyra forskningsområden som Malmö universitet kommer att satsa extra på under kommande fem år. Det står klart efter ett beslut fattat av rektor Kerstin Tham den 18 juni.
Med de fyra nya områdena vill man ge skjuts åt starka forskningsmiljöer.
Forskningsprogrammet om munhälsa heter Foresight och handlar om att hitta effektiva verktyg, till exempel en ny generation prediktiva biomarkörer, och strategier för prevention, för att identifiera patienter som löper ökad risk för karies och parodontit.
De fyra programmen har valts ut efter bedömning av en internationell bedömningskommitté som granskat tolv inkomna ansökningar om att starta forskningsprogram.
Sedan tidigare finns fem program som universitet beskriver som ”flaggskepp” för forskning.
Rektorsbeslutet innebär att forskningsprogrammen får ett årligt stöd på tre miljoner var under fem år. Ett krav är att fakulteten bidrar med lika mycket och att de inblandade forskarna söker och får externa medel.

Upptäck mer