Annons

Annons

Mycket antibiotika skrivs ut i storstäderna

Tandläkare i Stockholms län och i Region Skåne skriver ut mer än dubbelt så mycket antibiotika som i Västerbottens län.

Det framgår av Socialstyrelsens Lägesrapport 2011.
Tandläkare i Skåne och i Stockholm skrev ut mer än 35 förpackningar antibiotika per 1 000 invånare från september 2009 till augusti 2010, medan kollegerna Västerbotten skriver ut knappt 15 förpackningar under samma period. Även i Örebro län var utskrivningen låg, drygt 17 förpackningar. I övriga landet skrev tandläkare ut mellan 20 och 30 förpackningar per 1 000 invånare.
Av all antibiotika som förskrivs av tandläkare är 80 procent vanlig penicillin (PcV).
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvården innehåller rekommendationer för användningen av antibiotika. Därför tror myndigheten att antibiotikaanvändningen kan komma att minska och att de regionala skillnaderna jämnas ut.

Upptäck mer