Annons

Annons

Myndigheter i gemensam plan mot antibiotikaresistens

Ett tjugotal myndigheter har tagit fram en gemensam handlingsplan mot antibiotikaresistens som de nu lämnar till regeringen.

Handlingsplanen omfattar både hälso- och sjukvård, folkhälsa, den yttre miljön, djurhållning, veterinärmedicin och livsmedel.
Vikten av internationella samarbeten, forskning samt datainsamling och analys är några av områdena som betonas i planen, men även samarbeten på lokal nivå och den patientnära vården lyfts upp bland åtgärderna.
Förutom Socialstyrelsen och Jordbruksverket, som har lett arbetet med handlingsplanen, har bland annat Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten deltagit.
Handlingsplanen lämnas till regeringen i arbetet med en ny nationell antibiotikastrategi.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa hela handlingsplanen.

Upptäck mer