Annons

Annons

Norrbottens bemanning kräver jobbpendling

Mer av jobbpendling är att vänta för allmäntandläkarna inom Folktandvården Norrbotten för att täcka upp för vakanser på många kliniker. En planerad, ny klinikstruktur ser inte ut att göra någon skillnad.

–Det är en väldigt svår situation med så många vakanser, och det som känns besvärligt är att vi inte vet hur länge vi måste jobba så här innan vi ser en ljusning. Ska vi täcka upp på andra kliniker i tio år framåt eller bara något år? Man får nog se det som att det är läget här och nu som gäller, för nästan det enda man vet är att det kan ändra sig otroligt snabbt, säger Ida Nilsson, ordförande för Tjänstetandläkarna i Norrbotten.

Ida NIlsson


Symboliskt nog når vi henne på bussen – från hemma­klinikens Arvidsjaur till ännu en dags internstafettande på kliniken i Älvsbyn.
Totalt under 2020 blev det tio sådana arbetsveckor. 19 mil tur och retur, över två timmars buss­pendling dagligen.
Efter en sammanslagning av verksamhetsområden härom­året upplever Norrbottenstandläkarna att kraven på intern­stafetter ökat.
Samtidigt känner många en osäkerhet över villkoren, där tandläkare som varit anställda länge inte ställs inför lika tydliga krav som nyanställda kolleger.
– Det har blivit lite av en snårskog när det gäller vilka möjligheter och skyldigheter man har som anställd. Tandläkare med lång anställningstid har oftast sin anställning på en specifik klinik och där har arbetsgivaren svårare att kräva att man tjänstgör utanför den kliniken, säger Ida Nilsson.

”I det nya större området ingår även Älvsbyn, Boden och snart även Jokkmokk.”

Förutom grupperna med längst respektive kortast anställningstid finns även ett mellanskikt med anställningen i ett verksamhetsområde.
– Problemet är bara att områdena ser olika ut nu, jämfört med när vi började. För min del handlade det exempelvis bara om två kliniker i mitt gamla område, Arvidsjaur och Arjeplog, och i det nya större området ingår även Älvsbyn, Boden och snart även Jokkmokk, säger Ida Nilsson.

Press från arbetsgivaren

Hon tillägger att det finns en press från arbetsgivaren att jobba på annan klinik.
– Så långt det går försöker ju arbetsgivaren lösa bemanningen på frivillig basis, men i vissa fall upplever vi att trycket på den enskilda medarbetaren är så stort att det har karaktären av milt tvång. Att det inte är till 100 procent på frivillig basis.
Enligt Folktandvården Norrbotten finns inga lokala bestämmelser som är kopplade till arbetsskyldigheten.

Jonas Thörnqvist

Jonas Thörnqvist


– Arbetsgivaren leder, planerar och fördelar arbetet och mycket handlar förstås om ömsesidig dialog, säger Jonas Thörnqvist, som varit tillförordnad tandvårdschef under 2020.
Enligt arbetsgivaren handlar det om en vakans­situation med en brist på omkring 20 allmäntandläkare och med stora varia­tioner mellan kliniker. Situationen är dock inte lika entydig som tidigare, med tandläkarbrist i glesbygd, utan även flera större orter saknar personal.
Jonas Thörnqvist säger att man generellt ser ett ökat behov av intern rörlighet, vilket är det begrepp som arbetsgivaren använder för modellen med tillfällig tjänstgöring på annan klinik.

Större centrala kliniker

Att Folktandvården Norrbotten skissar på en ny klinikstruktur lär inte förändra situationen. Reformen bygger på att skapa ett antal större, centrala kliniker som ska ge bra handledning till nyanställda och även försörja mindre glesbygdskliniker utan fast personal.
– Det vi ser i en framtida och mer anpassad klinikstruktur är att det blir mer rörlighet mellan enheterna, säger Jonas Thörnqvist.
Samtidigt arbetar Folktandvården Norrbotten under ökat tryck från lokala grupperingar på grund av svårigheterna att klara främst vuxentandvården.

Tandvårdsupprop

I Överkalix kommun har politiska partier och föreningar gått ihop om ett tandvårdsupprop med krav på att ”få tillbaka folktandvården”.
Kommunledningarna i Gällivare, Jokkmokk och Pajala har också agerat gemensamt med kravet att folktandvården ser över sin personalpolitik.
Kommunerna vill bland annat att folktandvården häver stoppet för att ta in externa tandläkare som fakturerar via egen firma. En konsultlösning som av folktandvårdens ledning ses som en icke önskvärd öppning för hyrtandläkare.

Robert Bernhardsson

Robert Bernhardsson


– Vi är säkert helt överens om önskeläget – god tillgång till personal, bra arbetsmiljö och hög kvalitet i den tandvård som erbjuds. Men när personalbristen ställt till stora problem i en rad år så krävs det nytänkande. Det som sker är faktiskt att folktandvården gradvis stängs ner i den nordvästra delen av ­Sverige, ­säger Robert Bernhardsson, kommunalråd i Jokkmokk.
– Från regionens sida kan man inte bara hänvisa till ett total­stopp för stafettandläkare när alter­nativa lösningar diskuteras. Om en extern tandläkare vill ha mer av en konsultroll och debitera genom eget bolag så kan jag inte se det som ett problem. Det skulle också skapa möjligheter att ge handledning till nyutbildade tandläkare och även på så sätt stärka organisationen.

Deltidstjänstgöring på specialistklinik

Även Ida Nilsson vill att tandvårdsledningen tänker i nya banor – exempelvis genom att erbjuda deltidstjänstgöring på specialistklinik.
– Det vore rimligt även utifrån att det nu blir så stor andel barn- och akutpatienter och att man får sämre möjligheter att upprätthålla kompetens inom traditionell vård som inte kan delegeras, som inom protetik och endodonti.
– Arbetsgivare behöver hitta något att locka med, om vi ska fortsätta pendla till kliniker med vakanser i så stor utsträckning som de senaste åren. En bra dellösning kunde vara att unga tandläkare kan kombinera jobb på en glesbygdsklinik med att få bra skolning på en särskild handledningsklinik, säger Ida Nilsson.

Upptäck mer