Nytt sätt att klaga stärker inte patientsäkerheten

Klagomål hanteras effektivare inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården sedan ett nytt klagomålssystem infördes 2018, men systemet har inte stärkt patientsäkerheten. Det anser Statskontoret, som har utvärderat reformen.

Nyheter

Många papperslösa får vård enligt nya lagen

De flesta papperslösa som har sökt vård har fått den vård de har rätt till. Däremot brister kunskapen om regelverket hos de landstingsanställda.

Nyheter

Bristande redovisning av folktandvården

Landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården har blivit bättre, men uppfyller inte alla krav. Det konstaterar Statskontoret i en rapport.

Nyheter

Patientnämnder föreslås ta över klagomål

Kostnaden för att utreda klagomål mot vården är för höga, anser Statskontoret och föreslår att en del av arbetet flyttas från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till landstingens patientnämnder.

Nyheter

Statskontoret granskar folktandvårdens redovisning

Statskontoret ska ta reda på om folktandvårdens ekonomiska redovisning har förbättrats.

Nyheter

Ny modell förhindrar snedvridande konkurrens

2009 gjorde Statskontoret på uppdrag av regeringen en studie för att kartlägga landstingens ekonomiska redovisning. Det visade sig då att redovisningen inte gjorde det möjligt för utomstående att avgöra om det förekom konkurrenssnedvridande subventioner till folktandvården. Den granskning som nu genomförts visar att landstingen bättrat sig och tagit fram en ny redovisningsmodell, som ska börja...

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons