Annons

Annons

Nya regler för estetiska behandlingar

Om drygt ett år kan det krävas legitimation för att få utföra estetiska injektioner. Det föreslår regeringen.

Nu föreslår regeringen nya regler kring estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.
Syftet är att behandlingarna ska bli säkrare och att minska risken för vårdskador, vilket ska stärka skyddet för den enskilda individen.
Förslaget innebär bland annat att estetiska injektioner endast ska få utföras av legitimerad tandläkare, läkare eller sjuksköterska. Kirurgiska estetiska ingrepp ska utföras av legitimerad läkare med specialistkompetens. I dag finns inga krav på kompetens för detta.

Åldersgräns

Man konstaterar att detta innebär att företag som arbetar med estetiska ingrepp och injektioner kommer att behöva rekrytera legitimerad personal. År 2017 fanns till exempel totalt en tandläkare, sju sjuksköterskor, en läkare och tre specialistläkare anställda vid landets alla skönhetssalonger.
Regeringen vill även införa en åldersgräns på 18 år samt informationsplikt, betänketid och krav på samtycke. De vill också ha krav på att utförarna ska teckna en försäkring i enlighet med patientskadelagen.
Lagförslaget omfattar behandlingar som syftar till att förändra eller bevara utseendet på en människa, och föreslås börja gälla 1 januari 2021.

Upptäck mer