Annons

Annons

Nya regler för medicinska kontroller på jobbet

Sedan den 1 november finns nya regler kring medicinska kontroller i arbetslivet. För tandvården gäller det fortfarande att ha koll på reglerna för vibrationer och metakrylater.

Nyheterna i föreskrifterna, AFS 2019:3, berör bland annat handintensivt arbete och arbete med kvicksilver. Och så har man förtydligat att arbetsmiljöföreskrifterna även gäller ensamföretagare.
– Detta innebär egentligen ingen förändring för tandläkare; de berörs av samma regler som tidigare. Men strukturen på föreskrifterna är nya för att de ska bli lättare att följa, säger Ingemar Rödin, överläkare på Arbetsmiljöverket.
De regler i föreskrifterna som är aktuella för tandvården handlar framför allt om medicinska kontroller för den som är utsatt för hand- och armvibrationer, eller den som riskerar att exponeras för metakrylater.

Vibrerande verktyg

Arbetsmiljöföreskrifterna om vibrationer, AFS 2005:15, pekar ut tandvårdspersonal som en grupp där man har sett att arbete med vibrerande verktyg är en risk för ohälsa, och därför rekommenderas regelbundna medicinska kontroller.
– Vi vet att det generellt görs för få undersökningar av dem som är utsatta för hand- och armvibrationer. Vi vet inte om det beror på att arbetsgivaren inte erbjuder detta, eller om det är arbetstagaren som tackar nej.
Kontrollerna är frivilliga för arbetstagaren, men arbetsgivaren är skyldig att dem. Det gäller arbete med både vibrerande utrustning och metakrylater.
– Vi har förtydligat att det arbetsgivaren ska informera om syftet med kontrollen och varför det är viktigt, så att arbetstagaren vet vad det är man säger ja eller nej till, säger Ingemar Rödin.

Kollegernas arbetsmiljö

Han betonar att syftet är att upptäcka tidiga tecken på skador. På så sätt kan man återvända till arbetsplatsen och åtgärda riskerna för exponering i arbetet.
– Det förbättrar även kollegernas arbetsmiljö.
I de nya föreskrifterna om medicinska kontroller, AFS 2019:3, finns även nya krav för biologisk exponeringskontroll för den som arbetar med kvicksilver.  För de nivåer som är aktuella inom tandvården i dag behövs normalt inga medicinska kontroller
Arbetsmiljöverket har tidigare konstaterat att risken att exponeras för kvicksilver vid amalgamsanering och putsning av amalgam är liten. De förutsätter då att högvolymsug och vattenkylning används vid slipning och urborrning av amalgam, och hänvisar till exempel till reglerna för kemiska arbetsmiljörisker och personlig skyddsutrustning.

Upptäck mer