Annons

Annons

Nya riktlinjer för hygien i tandvården

Svensk Förening för Vårdhygiens tandvårdssektion har tagit fram riktlinjer för en lägsta godtagbar nivå i hygienarbetet inom tandvården.

 

Daniel Rulli


– De nya riktlinjerna är vad man i konsensus har accepterat som en gemensam lägsta nivå för att uppnå lagens krav på en god hygienisk standard, säger Daniel Rulli, ordförande i Svensk Förening för Vårdhygiens tandvårdssektion.
”Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård” omfattar både riktlinjer och checklistor. De ska vara användarvänliga verktyg för tandvårdspersonal i det dagliga vårdhygieniska arbetet. Förhoppningen är att de bidrar till bättre vårdhygien och patientsäkerhet.
– Riktlinjerna är skrivna av tandvården, för tandvården och på tandvårdens språk.
Arbetet har pågått i cirka två år och riktlinjerna kommer att publiceras på föreningens webbplats inom kort.

”Riktlinjerna är skrivna av tandvården, för tandvården och på tandvårdens språk.”

Olika rutiner

Bakgrunden är att flera hade frågor om varför det finns olika rutiner och rekommendationer om hygien inom olika tandvårdsorganisationer.
– Många önskade att rutinerna skulle vara så lika som möjligt mellan verksamheter i olika regioner och mellan folktandvården, stora privata organisationer och mindre privata kliniker, berättar han.
För en del kommer riktlinjerna att vara ett bevis på att de redan håller en hög hygienisk standard medan andra får arbeta för att nå upp till en godtagbar nivå.
– Det spretar en del runt om i landet. Så kan det bli när man uppfinner hjulet på varsitt håll, säger Daniel Rulli.

”Det spretar en del runt om i landet. Så kan det bli när man uppfinner hjulet på varsitt hål.”

Två års arbete

Bakom riktlinjerna finns en arbetsgrupp som består av:
Ann-Christine Bolle, vd för Folktandvården Gävleborg och tidigare kvalitetschef på Praktikertjänst
Pia Skott, tandläkare och tandvårdsstrateg på Folktandvården Stockholm
Inger Spencer, hygienansvarig på Folktandvården Västra Götaland
Carin Jakobsson, hygienansvarig på Folktandvården Gotland
Yvonne Andersson, drift- och försörjningsansvarig på Folktandvården Uppsala
Åsa Göransson, hygiensjuksköterska på Vårdhygien Skåne.
Läs riktlinjerna och de tillhörande checklistorna här.

Upptäck mer