Annons

Annons

Nyheter 2023-01-31

Nya rutiner för rapportering av allvarliga tillbud

Rapportering av tillbud och säkerhetsåtgärder ska göras till Läkemedelsverket via en särskild e-tjänst.

Foto: Colourbox

Från och med nu ska rapportering om tillbud och säkerhetsåtgärder för medicintekniska produkter ske via en e‑tjänst hos Läkemedelsverket.

Säkerhetsrapporteringen för medicintekniska produkter förändras. Numera ska rapporterna sändas till Läkemedelsverket via en särskild e‑tjänst, tidigare skedde det via e‑post. Det skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Tillverkare av CE-märkta och specialanpassade medicintekniska produkter, medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik samt nationella informationssystem (NMI) omfattas av den nya bestämmelsen. Den sistnämnda produktgruppen omfattar bland annat vissa journalsystem som förekommer inom svensk tandvård.

Rapporteringen ska ske som ett led i företagens säkerhetsövervakning. Det handlar bland annat om rapporter av allvarliga tillbud och korrigerande säkerhetsåtgärder.

Rapporteringen till Läkemedelsverket ska ske tills den europeiska databasen för medicintekniska produkter (EUDAMED) är fullt fun­ge­rande. Efter det ska bara rapporter beträffande NMI skickas till Läkemedelsverket.

Källor

Läkemedelsverket

Upptäck mer