Annons

Annons

Okänt antal olagliga tandtekniska labb

Tandtekniska laboratorier ska vara registrerade hos Läkemedelsverket. Annars är verksamheten olaglig. Men ingen myndighet ansvarar för att hitta labb som inte är registrerade.

Läkemedelsverket ansvarar för tillsynen av landets tandtekniska laboratorier. Poängen är att befolkningen ska ha tillgång till säkra tandtekniska arbeten.
Tandtekniska laboratorier ska vara registrerade hos Läkemedelsverket. På så sätt försäkrar tillverkaren att produkterna uppfyller kraven i Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter.
Det finns 504 tandtekniska laboratorier registrerade hos Läkemedelsverket. Hur många oregistrerade labb som finns vet myndigheten inte. Läkemedelsverket söker inte heller efter dem.

Mitra Ghannad


– Vi kan inte leta efter något om vi inte vet var det finns, menar Mitra Ghannad, koordinator för dentala frågor på Läkemedelsverket.
Vem kontrollerar laboratorier som inte är registrerade hos Läkemedelsverket?
– Det är en bra fråga. När Läkemedelsverket får information om oregistrerade laboratorier ingår de sedan i vår tillsyn. Då tar vi kontakt med dem och ber dem registrerar sig.
Känner till oregistrerade labb
Läkemedelsverket har fått tips om ett antal tandtekniska laboratorier som inte är registrerade. Exakt hur många kan Mitra Ghannad inte säga, eftersom det inte går att söka på det i databasen.
– Vi har fått frågor om 14 laboratorier från Försäkringskassan. Mer än hälften var registrerade. Vi har bekräftat att fem av labben inte finns registrerade och har följt upp dem. Ett har registrerat sig efter vår kontakt och vi fortsätter att följa upp de andra fyra. Läkemedelverkets jurister kommer att bli inblandade, berättar Mitra Ghannad.
Det kan bli vite, marknadsföringsförbud eller polisanmälan, men det är inget som har blivit aktuellt ännu.
Förutom förfrågningarna som har kommit in från Försäkringskassan, har Läkemedelsverket fått in uppgifter om flera laboratorier på annat sätt.
– Vi har inte tittat på om de är registrerade eller inte. För att göra det måste vi öppna tillsynsärenden. Vi har inte prioriterat det, säger Mitra Ghannad.
Hon kan i dagsläget inte säga om eller när Läkemedelsverket kommer att följa upp dem.
Olagliga produkter
Är tandtekniska produkter som kommer från oregistrerade labb olagliga?
– Man kan betrakta dem som olagliga, ja. Om ett tandtekniskt laboratorium inte är registrerat är verksamheten olaglig. Vi kan inte följa upp verksamheten och då finns det en potentiell risk. Men det går inte att säga att produkterna inte är patientsäkra, säger Mitra Ghannad.
Oregistrerade tandtekniska laboratorier skulle inte finnas om det inte fanns en marknad, resonerar hon.
– För att oregistrerade labb ska överleva måste det finnas tandläkare som beställer deras produkter. Därför uppmanar vi tandläkare att kontrollera att laboratorierna de samarbetar med är registrerade hos Läkemedelsverket.
Andra problem på det tandtekniska området som Tandläkartidningen har skrivit om är att få kontroller av de lagliga tandtekniska labben görs samt att patientsäkerheten äventyras när tandvården inte rapporterar om avvikelser.
Janet Suslick

Upptäck mer