Annons

Annons

Olämpligt skriva ut Treo comp till sig själv

En tandläkare som har förskrivit narkotikaklassat läkemedel till sig själv får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Apoteket slog larm när en tandläkare i Stockholms län upprepade gånger skrev ut olika läkemedel till sig själv. Det rörde sig om narkotikaklassade smärtstillande medel och hostmedicin, och även om antibiotika och antiinflammatoriskt läkemedel.
Med anledning av anmälan från apoteket granskade IVO tandläkarens läke­medels­rekvisioner och förbrukningsjournal samt journaler från fem patienter som tandläkaren hade skrivit ut det smärtstillande läkemedlet Treo comp till. Treo comp är narkotika­klassat eftersom det innehåller opioider och kan vara beroendeframkallande.

Skriv inte ut svaga opioider

”Svaga opioider bedöms inte ha någon indikation för förskrivning inom tandvården”, skriver IVO i sitt beslut.
Tandläkaren har fått kritik för att han har ordinerat eller lämnat ut läkemedlet till fyra av patienterna utan att skriva in det i journalerna.
Tandläkaren har också skrivit ut antibiotikan Ery-Max till två av patienterna. Det går emot Läkemedelverkets rekommendationer, men det framgår inte av journalerna varför han skrev ut ­Ery-Max.

Skriv helst inte ut till dig själv

Legitimerade tandläkare får förskriva läkemedel som ska appliceras lokalt i munnen och på angränsande vävnader. Tandläkare får också skriva ut läkemedel för att behandla eller förebygga tandsjukdomar och sjukdomar i eller på närliggande vävnader. De får även förskriva receptfria läkemedel på odontologiska indikationer. Det framgår av Läke­medelverkets föreskrifter.
Tandläkare ska däremot helst inte skriva ut läkemedel till sig själva, och inte alls om det inte har att göra med tand- eller munrelaterade problem.
”Det är olämpligt att en tandläkare ordinerar läkemedel till sig själv, eller rekvirerar läkemedel för eget bruk, när ordinationen eller rekvisitionen inte har sin grund i odontologiska besvär”, skriver IVO i sitt beslut.

Hantering av narkotiskt läkemedel

Förskrivning av narkotiska läke­medel ska ske med största försiktighet, påpekar myndigheten.
Tandläkaren har berättat att han skrev ut läkemedel till sig själv främst på grund av ryggbesvär. Numera använder han Ipren och Alvedon mot smärtan i stäl­let för Treo comp.
Han får ändå kritik från IVO för bristande hantering av narkotiskt läkemedel, för brister i läkemedelsförskrivningen samt för att han skrev ut läkemedel till sig själv på icke-odontologiska indikationer.

Upptäck mer