Annons

Annons

Oral hälsa läggs ner vid Karlstads universitet

Ämnena oral hälsa, biomedicin och tandhygienistprogrammet avvecklas vid Karlstads universitet 2017. Anledningen är brist på pengar.

Under flera år har verksamheten inom områdena hälsa, natur- och teknikvetenskaper gått med ekonomiskt underskott. Nu måste universitet spara 16,5 miljoner kronor på tre år.
Enligt rektor Åsa Bergenheim finns också ett annat skäl till att utbildningarna läggs ner; man har ett nationellt uppdrag att bygga ut ingenjörs- lärar- och sjuksköterskeutbildningarna.
De studenter som har antagits till de nu nedläggningsdömda utbildningarna samt doktoranderna på forskarutbildningarna påverkas inte.

Upptäck mer