Annons

Annons

Oregelbunden egenvård hos unga vuxna med karies

Graden av karies hos svenska unga vuxna samvarierar med en mer oregelbunden egenvård och högre konsumtion av läsk, enligt ny studie.

En svensk studie har med enkät och undersökningar kartlagt hur graden av karies samvarierar med olika faktorer. Mer oregelbunden egenvård och högre konsumtion av läsk var associerat med mer karies. Det var också associerat med sämre livskvalitet.
De flesta i studien gick till tandläkaren regelbundet, men 15 procent gick vartannat år eller mer sällan. Bland de som hade värst karies var det en större andel med så pass sällsynta tandläkarbesök: 31 procent. Gruppen hade också flest personer med hög tandvårdsrädsla, vilket kan vara en förklaring till de sällsynta besöken.
Studien kontrollerade också för socioekonomiska faktorer, men få av dem var kopplade till graden av karies. Dock var studiedeltagarna överlag från en bakgrund med fler lågutbildade och utrikesfödda än genomsnittet i riket.
Studien gjordes i Västra Götaland och bestod av enkätfrågor samt tandläkarens bedömning av karies, gin­gi­vit och plack. Deltagarna i studien var 18–25 år gamla med minst två nya kariesangrepp sedan senaste besöket. Totalt deltog 135 personer.

Upptäck mer