Annons

Annons

Osäker mätning av underkäke med panoramaröntgen

En systematisk översikt visar att panoramaröntgen av underkäken ger ett osäkert mått även i höjdled.

På grund av att panorama­röntgenbilden förvrängs utanför fokusområdet ska man vara försiktig med att använda panorama­röntgen för mätningar, sammanfattar författarna den systematiska översikten. Strukturer som ligger utanför fokusområdet blir förvrängda av förstoringsfel och förflyttning. Mätningar i horisontalplanet är särskilt opålitliga, men även mätningar i vertikalplanet medför fel.
I översikten ingick 18 studier kring diagnostisering av asymmetri i underkäken. Studierna var av låg till medelgod kvalitet och uppvisade motsägande resultat. Flera demonstrerade att vertikala mätningar medförde mätfel. Samtidigt drog de flesta studierna slutsatsen att panoramaröntgen fungerar som en god hjälp för mätningar i vertikalled.

Upptäck mer