Annons

Annons

Prisjämförelsetjänst föreslås bli obligatorisk

Det ska vara obligatoriskt för alla vårdgivare att lämna uppgifter till prisjämförelsetjänsten för tandvården. Det föreslår utredningen av tandvårdsstödet.

Utredningen har letts av tandläkaren Bengt Germundsson, som presenterade slutsatserna vid en presskonferens på måndag förmiddag.
– Tandvårdsreformen från 2008 är en bra reform som kan bli bättre, sade Bengt Germundsson vid presskonferensen.
Ett av förslagen är att det ska finna en prisjämförelsetjänst som är obligatorisk att ansluta sig till för alla vårdgivare som vill ha del av tandvårdsstödet. Tjänsten ska redovisa de priser som vårdgivaren faktiskt begär ut och kompletteras med en årlig nationell enkät där patienter får utvärdera kvaliteten på tandvården.
Den tjänst som finns i dag fungerar enligt Bengt Germundsson inte tillfredsställande när det gäller hur priserna redovisas, och få känner till att den finns.
På Tandläkartidningens fråga om hur privattandläkarna kommer att reagera på förslaget med en obligatorisk prisjämförelsetjänst svarade han:
– Mina kolleger kommer knappast att göra vågen.
I betänkandet föreslås också att det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, ska höjas för gruppen 65-74 år.
– Detta är viktigt eftersom dessa personer har högst tandvårdsbehov och högst tandvårdskostnader.

Mer information

Utredningen föreslår vidare att Försäkringskassan ska få ett utökat uppdrag att informera patienterna om tandvårdsstödet.
– Vårdgivarna tror att de informerar patienterna tillräckligt, men många patienter upplever att de inte får all den information de behöver. Därför bör Försäkringskassan bli en ingång för information till patienterna, sade Bengt Germundsson.
I dag finns ingen myndighet som har det övergripande ansvaret för tandvården. Detta vill utredningen ändra på.
– Vi ger därför Försäkringskassan, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att göra en samlad analys av den önskvärda utvecklingen av tandvårdskonsumtion och tandhälsa samt ta fram indikatorer för utvärdering.

Träffsäkra kontroller

Försäkringskassan behöver också utveckla sina kontroller ytterligare så att de blir träffsäkrare och uppfattas som trovärdiga och legitima för vårdgivarna.
De förändringar som föreslås i utredningen ska rymmas inom den budget som finns för tandvårdsstödet.
Utredningen har nu lämnats till regeringen. Därefter väntas en remissrunda och en proposition. Går förslagen igenom kommer de att börja gälla 2017.

“Dagens tjänst fungerar inte”

Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna, är positiv till att utredningen slår fast att tandvårdsstödet når de patienter som bäst behöver stöd. Han är också positiv till förslaget om en obligatorisk prisjämförelsetjänst:
– Den som finns i dag fungerar inte; det är svårt att registrera priser så att de blir jämförbara. För privata aktörer med avtal med exempelvis Stockholms läns landsting har det dessutom varit omöjligt att ansluta sig till 1177. Om staten skapar ett obligatorium kommer staten förhoppningsvis också att lösa problemen med hur priserna ska registreras, säger han.
Se också Tandläkartidningens chefredaktör Örjan Björklund intervjua Bengt Germundsson vid Riksstämman 2014.

Upptäck mer