Annons

Annons

Regeringen vill få koll på egenförskrivningen av läkemedel

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga bland annat tandläkares förskrivning av läkemedel och teknisk sprit som görs utanför den ordinarie vården.

Foto: Colourbox

Inom ramen för sin legitimation kan till exempel läkare, tandläkare och tandhygienister förskriva läkemedel i olika utsträckning och till olika patienter. Nu ska förskrivningen som inte görs inom vård som ges av vårdgivare, som exempelvis myndighet, region eller kommun, mätas.

Regeringen har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga frekvensen av förskrivning utanför ordinarie vård och vilka läkemedel som förskrivs på det sättet. Man ska också göra en internationell jämförelse av hur vanligt förekommande förskrivningar utanför vården är i andra länder.

Uppdraget gäller endast läkemedel som ges till människa och ska redovisas senast 29 februari 2024.

Upptäck mer