Annons

Annons

Rotbehandlingarna gick snett

Två filar gick sönder under en rot­behandling och filrester lämnades kvar i tanden. Bland annat därför får en tandläkare i Småland anmärkningar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Patienten hade apikal parodontit vid tanden 13. När tandläkaren skulle rensa tanden gick en fil av. Han försökte få upp fildelen med hjälp av en grövre fil, men även den andra filen frakturerade och en bit fastnade i rotkanalen.
IVO anser att tandläkaren borde erbjudit patienten remiss till en endodontist. I stället slutförde tandläkaren rotfyllningen ett par veckor senare och patienten informerades då om filresterna som var kvar.
Tandläkaren får också kritik för att rotfyllningen var bristfällig. Det saknades rotfyllningsmaterial i kanalens apikala tredjedel på grund av filresterna. IVO kan inte slå fast att kanalen hade spolats ren från bakterierna som orsakade patientens infektion. Det fanns risk för fortsatt bakteriellt mikroläckage från rotkanalen och att infektionen inte läktes, enligt IVO.
Patienten borde också ha fått information från vårdgivaren om hur man gör en anmälan till försäkringsbolaget vid patientskada.
Tandläkaren får också kritik för behandlingen av tanden 46. Han hade haft svårt att hitta rotkanalsmynningarna. I samband med det avverkades mycket tandsubstans, vilket syntes på röntgenbilderna som togs strax efteråt. När tanden senare skulle slutbehandlas hade en stor del av kronan frakturerat.
Substansförlusten kan ha orsakat tandfrakturen, enligt IVO. Tandläkaren borde ha sänkt tandkronans väggar för att minska risken.
På grund av frakturen i tandkronan valde tandläkaren att extrahera tanden i stället för att rotfylla den. Men också då gick det snett. Tandläkaren borrade bort ben runt 46. Även ben mot tanden 45 borrades bort och kan ha skadat rothinnan på 45. Det syns på röntgen, men dokumenterades inte i journalen, vilket var fel.
Tandläkaren borde ha planerat för en operativ extraktion av 46 för att minimera risken för avlägsnande av ben. Han borde också ha gjort vitalitetstest på 45 vid uppföljande kontroller, enligt IVO.

Upptäck mer