Annons

Annons

Rusning till Tandpriskollen efter kampanj

Över sex gånger fler besök gjordes till Tandpriskollen under vinterns kampanj för ökad kunskap om tandvårdsstödet. Det visar en ny rapport från TLV.

Under vinterns kampanj ökade antalet patienter som sökte information på jämförelsesajten Tandpriskollen kraftigt.

Foto: Colourbox

Under vintern har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) genomfört en informationskampanj för att stärka patienternas ställning på tandvårdsmarknaden.

Under kampanjen ökade antalet besök till prisjämförelsesajten Tandpriskollen från 300-800 besök per dag till 4 000-5 000 besök per dag. Efter kampanjen sjönk dock besöksfrekvensen igen.

Mätningar efter kampanjen visar att man också nått en ökad kännedom om tjänsten, som innehåller både information om tandvårdsstödet, och möjlighet till att jämföra priser på olika behandlingar vid olika mottagningar.

Kampanjen ”Dina tänder – dina rättigheter” syntes till exempel i sociala medier, i utvalda tidskrifter och medier, samt på annonstavlor. Den riktade sig i första hand till personer som:

  • har låga inkomster och betydande tandvårdsbehov,
  • behöver genomgå omfattande eller upprepade tandvårdsbehandlingar,
  • eller är 24 år eller äldre och därmed står inför att börja bekosta sin tandvård själva.

Bakgrunden till informationsinsatsen är att en tidigare undersökning har visat att patienter ofta har dålig kännedom om tandvårdssystemet, och att många upplever att de inte får tillräcklig information om vad behandlingen kommer att kosta.

TLV fick därför sommaren 2023 ett uppdrag av regeringen att genomföra en informationsinsats för att öka patienters kunskap om tandvårdens skyldigheter och tandvårdspatientens rättigheter. Detta uppdrag har nu slutredovisats med en rapport: Informationsinsats för att stärka tandvårdens patienter, TLV, maj 2024.

Upptäck mer