Annons

Annons

Så gör du för att undvika IVO-kritik

Varje år får ett antal tandläkare kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att de inte har behandlat parodontal sjukdom alls, eller inte har behandlat den på rätt sätt.

Tandläkare som inte har behandlat patienter enligt vetenskap och beprövad erfarenhet kan få kritik från IVO om de blir anmälda, berättar Catarina Färbom, tillsynstandläkare på IVO.
Hon beskriver vad ”vetenskap och beprövad erfarenhet” innebär när det gäller behandling av parodontal sjukdom. Så här ska du göra för att slippa kritik från IVO, men framför allt för patientens bästa:
– Har patienten en parodontal sjukdom, måste den behandlas. Därför är det viktigt att identifiera om sjukdomen finns. Det behövs en klinisk undersökning med fickdjupsmätning och erforderligt röntgenunderlag, så att sjukdomens allvarlighetsgrad fastställs, säger hon.

Tydlig terapiplan

Tandläkaren ska ta reda på vad patienten har för vårdbehov. Vad finns det för allmänmedicinska och lokala faktorer som kan påverka den orala hälsan och hur ser patientens munhygieniska situation ut?
– Gör upp en tydlig terapiplan och följ den sedan, uppmanar hon.
Behandlingen ska vara orsaksrelaterad och ska även ta hänsyn till hur allvarlig sjukdomen är.

  • Behandla gingivit.
  • Ta bort plack och tandsten i tandköttsfickor.
  • Ge patienten information om gingivit och parodontit och instruktioner om hur han eller hon kan förbättra sin munhälsa och egenvård.

– Följ sedan upp och kontrollera om den insatta behandlingen har gett önskad effekt.

Stödbehandling, kirurgi eller remiss

Efter utvärderingen ska man ta ett beslut om ytterligare behandling behövs. Det kan till exempel vara stödbehandlingar, kirurgi eller remiss till en parodontolog.
– En ny terapiplan behövs inför det fortsatta omhändertagandet för att bibehålla ett gott resultat. Det finns alltid en risk att sjukdomen kommer tillbaka, säger Catarina Färbom.
Inför implantat- eller protetiska behandlingar är det ext­ra viktigt att undersöka om det finns en parodontal sjukdom. Gör en prognosbedömning så att det blir rätt terapiplan. Sjukdomen ska behandlas innan implantatskruvar installeras och innan patienten får permanenta protetiska konstruktioner. Under tiden kan patienten få temporära ersättningar.
– Först när sjukdomen är under kontroll kan man göra en permanent lösning. Det ska gå minst tre månader efter behandlingen av parodontal sjukdom innan man utvärderar insatta åtgärder och därefter bestämmer sig för protetiska behandlingar. Gör en kontroll. Om den visar ett gott resultat kan man gå vidare.

”Det är jätteviktigt att patienten får information om sin tandhälsostatus, och att det framgår av journalen.”

Patienten ska vara väl införstådd med vad behandlingen innebär. Beslut om behandling ska ske under samråd mellan patient och tandläkare.
– Det är jätteviktigt att patienten får information om sin tandhälsostatus, och att det framgår av journalen.

Missnöjda patienter

Patienter som inte är nöjda med den behandling de har fått vänder sig ofta så småningom till en annan tandläkare. Vad ska tandläkare göra om de misstänker att en kollega har slarvat eller misslyckats med en behandling?
Catarina Färbom rekommenderar att tandvården informerar patienter om att de kan kontakta Patientnämnden, Privat­tandläkarnas förtroendenämnd och patientförsäkringen om de vill klaga på utförd vård. Om en vårdskada har uppstått kan patienten även anmäla ett klagomål till IVO.

Tipsa IVO

– Man ska vara försiktig med hur man uttalar sig om tidigare vård på en enskild patient, eftersom det är svårt att veta alla omständigheter runt hur en behandling är utförd, tycker hon.
Men får man in flera patienter med liknande problem från samma tandläkare, då kan man agera.
– Man ska inte hålla oseriösa kolleger om ryggen. Om man ser att det är ett mönster kan man tipsa IVO via hemsidan. Detta går att göra anonymt.
Janet Suslick

Upptäck mer