Annons

Annons

Samverkan behövs för att hjälpa äldre

Det behövs insatser från både kommunen, äldreomsorgen och tandvården för att sköra äldres munhälsa inte ska rasa.

Det konstaterades vid Tandläkarförbundets seminarium som hölls i Almedalen på onsdagen.
Ordförande Hans Göransson inledde med att presentera den rapport som förbundet har tagit fram om att den hjälp med tandvården som finns för äldre människor sätts in när problemen redan har uppstått. Tandvårdsstödet når inte heller ut till de äldre.
Att situationen är dålig höll Lars Gahnberg, chef för Centrum för äldretandvård i Västra Götalandsregionen, med om.
– Det är en skam för ett välfärdssamhälle att vi låter människor bli så dåliga, sade han efter att ha visat upp exempel på hur illa det kan se ut i en gammal mun.
Men Lars Gahnberg berättade också om ljusglimtar. Sjuksköterskeutbildningen i Karlstad har lagt in en kurs om munhälsa i utbildningen och Mariestads kommun har anställt en tandhygienist för att bli bättre på att ta hand om de äldres tänder.
Precis sådana exempel vill SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, sprida vidare.
– Vi ser att det finns saker att göra men vi kan inte tvinga kommunerna. Däremot kan vi bli bättre på att lyfta fram de goda exemplen och uppmuntra andra kommuner att göra likadant, sade Emil Broberg, 3:e vice ordförande i SKL.
Yvonne Nyblom, ordförande för Sveriges Tandhygienistförening, lyfte fram både vikten av utbildning hos vårdpersonal och tandvårdens roll.
– Vi ansvarar för hålla kontakten med äldre, kanske borde vi skaffa tydligare rutiner för det.
Samtalets moderator Bengt Westerberg summerade debatten med att alla talar om samverkan men att det i praktiken verkar svårt att uppnå. Men Lars Gahnberg bidrog återigen med optimism:
– Vi har lyckats med barn- och ungdomstandvården, vi kan göra det här också.

Upptäck mer