Annons

Annons

Särskild tandakut minskar jourtrycket

Först Umeå och i år Skellefteå, Lycksele, Östersund och senast Sundsvall. Modellen med en särskild tand­akut har fått fäste i norra Sverige.

På Folktandvården Centrum i Sundsvall är en del av kliniken sedan 1 oktober särskilt inriktad på akut tandvård.

Martin Marklund


– Vi ser flera fördelar och en av dessa är att naturligt skapa ett större kunskapsutbyte mellan våra medarbetare. I möjligaste mån försöker vi att ha team från olika kliniker som möts här i Sundsvall för att jobba med akuta patienter någon dag i månaden, säger Martin Marklund, tandläkare och verksamhetschef för Folktandvården i Medelpad norra.
Tre behandlingsrum är nu reserverade för den nya tand­akut­en i en egen del av Sundsvallskliniken. Två team med tandläkare och tandsköterska arbetar kliniskt med stöd av en samordnare med rollen att säkerställa lagom patientflöde.

150 000 invånare

Förutom kommunerna i Medel­pad – med sju allmäntandvårdskliniker – har tand­akut­en även behandlingsansvar för Härnösandspatienter.
Totalt rör det sig om ett upptagningsområde med knappt 150 000 invånare, vilket är mer än hälften av befolkningen i Västernorrlands län.
I länet har frågan om ett tand­akut utretts i flera år innan man nu nått fram till en lösning.

Inspiration från Umeå

– Det talades tidigare om att skapa en helt egen klinik, men i stället har den här lösningen växt fram som smidig eftersom vi hade lediga rum på Centrum, säger Martin Marklund.
I viss mån har inspiration hämtats från Folktandvården Västerbottens modell med tand­akut i Umeå. I Sundsvall är dock verksamheten begränsad till dagtid under vardagar och tand­akuten kommer att utvärderas under vintern.

Via 1177

Det är i första hand patienter via 1177 som hänvisas till tand­akuten. Revisionspatienter ska i mån av plats erbjudas akut vård på sin ordinarie klinik.
– Men det skiljer ganska mycket på patienttryck, med större volymer för akut vård på måndagar och fredagar, säger Martin Marklund.

Veronica Nordin


Samordnaren Veronica Nordin tillägger:
– Mitt i veckan är det vanligare att vi behöver stämma av med övriga kliniker om att hänvisa patienter hit. Häromdagen, en torsdag, tog vi emot akuta patienter från flera andra kliniker.

Fler skaffar ordinarie tandläkare

Ofta handlar det om patienter med stora vårdbehov och en särskild, fast tand­akut kan bidra till att skapa en ingång till tandvården och till att fler patienter skaffar en ordinarie tandläkare.

Caroline Häggkvist


– Många är tandvårdsrädda och kräver lite extra tid och jag tror det är bra att samordna den akuta vården till en klinik, säger Caroline Häggkvist, en av Sundsvallstandläkarna som hunnit göra ett arbetspass på tand­akuten.
– Det är intressant också att träffa kolleger från andra kliniker oftare. Jag tror att det kan bidra till både samhörighet inom organisationen och kompetensutveckling.
Ekonomiskt regleras arbetspassen genom avtalet för förlängd restid. Den extratid i resa från hemmet som det innebär att ta sig till Sundsvallskliniken räknas som övertid.

“Det blir enklare för patienterna med en klinik att vända sig till för akuta besvär och det blir mer rättvist för personalen ur ett arbets­miljö­perspek­tiv. “

Någon större ekonomisk vinst för Folktandvården är inte kalkylerad. Omorganisationen har andra motiv.
– Vi ser vinster för både patienter och personal. Det blir enklare för patienterna med en klinik att vända sig till för akuta besvär och det blir mer rättvist för personalen ur ett arbets­miljö­perspek­tiv. Tidigare var jourtrycket ojämnt när vi roterade mellan kliniker, ofta med större tryck vid de stora klinikerna.

Betalkiosk

Lite av kompletterande bygg­arbeten återstår när Tandläkartidningen är på besök men behandlingsrummen är klara och på vägen in passerar patienterna en nymodighet.
– Betalkiosken, ja. Vår administration förenklas när patienter kan betala digitalt, direkt efter behandling. Roligt att vi blev en av de första inom Folktandvården i länet med en sådan funktion, säger Martin Marklund.

Upptäck mer