Annons

Annons

SBU synar översikter inom tandvården

SBU kartlägger systematiska översikter om prevention, diagnostik och behandling inom tandvården. En rapport publiceras till våren om allt går som planerat.

Arbetsnamnet på den nya rapporten som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) jobbar med är ”Kartläggning av tandvården – Diagnostik och behandling samt förebyggande insatser”.
Just nu identifierar och granskar projektgruppen relevanta systematiska översikter.
– Det ska bli en stor, överskådlig tabell, där man område för område ser var det finns bra översikter – och var det fattas, berättar Helena Domeij, tandläkare och projektledare på SBU.
– Vi har delat in tandvården i olika områden, främst specialistområdena. Det blir cirka 15 områden.
Jobbar även med Socialstyrelsens riktlinjer
Gruppen har inte kommit så långt, för samma personer jobbar parallellt med att ta fram vetenskapligt underlag till socialstyrelsens nationella riktlinjer som ska uppdateras. Underlaget till Socialstyrelsen ska vara klart i början av 2020 och SBU rapporten under våren 2020.
Största delen av jobbet gör de som ingår i bedömningsgruppen var och en för sig. De kommunicerar med varandra och träffas vid behov.
– Alla granskningssteg görs av två personer oberoende av varandra. Sedan jämför vi hur pass samstämmiga vi är, för att sedan komma överens om vilka översikter som ska ingå. Även om man kan ett område bra kan två personer göra olika bedömningar.
Tusentals artiklar
Gruppen har gått igenom runt 20 000 sammanfattningar och har inkluderat runt 3 500 vetenskapliga översiktsartiklar. Nu granskas de lite mer på djupet och det blir kanske 1 000 kvar, tror Helena Domeij.
Kriterierna är att det rör sig om en relevant översikt som handlar om prevention, diagnostik eller behandling och att översikten är tillräckligt väl genomförd och redovisad.
Janet Suslick

Upptäck mer