Annons

Annons

Skolhälsan saknar samverkan kring socker

Det är svårt för tandvården att komma in i skolorna, samtidigt som skolhälsan efterlyser stöd kring hur de ska lyfta frågor om matvanor, läsk och godis. Det visar en ny undersökning från Sveriges Tandläkarförbund.

Endast 10 procent av landets skolsköterskor och skolläkare samverkar med tandvården. Det visar en ny undersökning som Sveriges Tandläkarförbund har genomfört tillsammans med Sveriges läkarförbund, Dietisternas riksförbund och Vårdförbundet.
Syftet med undersökningen var att synliggöra den risk som överkonsumtion av läsk och godis innebär för barns och ungdomars orala hälsa och allmänhälsa. En enkät har skickats ut till skolsköterskor och skollärare i hela landet. Den besvarades av 44 procent av alla kommuner, och alla län utom Gotland.

Sötade mellanmål

Svaren visar bland annat att nästan samtliga tycker att det är problematiskt med försäljning av läsk, godis och andra sötsaker på skolor, och att fyra av fem anser att sötade mellanmål i skola och fritids är ett problem.
Drygt två av tre skolor serverar sötade mellanmål några gånger per år, en av tre serverar det aldrig, och endast 2 procent serverar det dagligen.
De som svarat på enkäten uppger att det är vanligt att föräldrarna frågar om barnens matvanor, konsumtion av godis och sötsaker och att det är något som barnens föräldrar ofta är oroade över.

”Det här är ett resultat vi kan agera på.”

Nästan nio av tio av de svarande tycker att ett stöd kring att lyfta dessa frågor skulle vara till hjälp, framför allt i form av informationsmaterial till föräldrar.
– Det här är ett resultat vi kan agera på. Vi planerar nu att tillsammans med de andra förbunden ta fram ett informationsmaterial. Det ska rikta sig till flera yrkesgrupper och fungera som ett första steg för att hitta aktuell information inom området, säger Kalle Brandstedt, utredare på Sveriges Tandläkarförbund.

Fråga medlemmar

Förbunden gör också en plan för hur de ska följa upp slutsatserna i undersökningen. Till exempel har de presenterat den för Socialdepartementet.
– Undersökningen visar att samordningen av insatser kring barnens hälsa behöver bli bättre på både nationell och lokal nivå. Departementet har satsat mycket resurser på detta och undrar vad de mer kan göra. Här kan vi som förbund tillsammans bidra med kunskap genom att fråga våra medlemmar, säger Kalle Brandstedt.
Han tycker att samarbetet med de andra förbunden har varit bra och att det är värdefullt att bredda perspektivet.
– Vi föregår också med gott exempel när vi visar att vi kan samarbeta.

Svårt att komma in i skolan

En insikt när det gäller tandvården är att det är svårt för kvalitetsansvariga inom regionernas munhälsoarbete att komma in i skolan.
– Det är många olika aktörer som vill komma in i skolan, och det blir mycket upp till den enskilda rektorn eller skolan vilka som får komma in. Här behöver man fundera över hur både tandvård och primärvård ska inkluderas i skolhälsan.
Undersökningen är en uppföljning av en tidigare enkätundersökning som genomfördes 2009 på initiativ av Sveriges Tandläkarförbund. Resultaten stämmer i stort sett med den tidigare undersökningen.
Rapporten, ”Förutsättningar för god mun- och allmänhälsa hos barn och ungdomar”, publiceras på Sveriges Tandläkarförbunds webbplats.

Upptäck mer