Annons

Annons

Socialutskottet vill förlänga tandhygienistutbildning

Utbildningen för tandhygienister bör bli treårig. Det anser socialutskottet och föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram ett lagförslag.

Socialutskottet grundar sitt beslut bland annat på motioner från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet. Även Socialstyrelsen, Högskoleverket och den så kallade Behörighetsutredningen har föreslagit att den nu tvååriga utbildningen förlängs med ett år.
Regeringen sa däremot nej till en förlängning i den lagrådsremiss som lades fram i maj. Regeringspartierna har också reserverat sig till förslaget med argumentet att nästan 60 procent av tandhygienisterna utbildar sig ett tredje år redan nu. Partierna menar också att det är en kostnadsfråga för staten.
Sveriges tandhygienistförening anser att utbildningen bör bli treårig.
Sveriges Tandläkarförbund har inget emot att utbildningen förlängs, men anser att det viktiga inte är längden utan innehållet i utbildningen.
Beslut fattas i riksdagen den 17 december.

Upptäck mer