Annons

Annons

Stamceller kan rädda tänder

Traumaskadade tänder hos barn och unga kan behandlas med pulparegenerering. Nelly Romani Vestman, endodontist i Umeå, har fått 1,5 miljoner kronor för att utveckla metoden.

Berätta om din forskning.
– Projektet kombinerar kliniska och experimentella analyser. Stamceller används för att återuppbygga vävnaden i rotkanalen i omogna nekrotiska tänder hos barn. Samspelet mellan stamceller och munfloran kartläggs, bland annat.

Nelly Romani Vestman


Vad är fördelen med att revaskularisera skadad pulpa hos barn och unga?
– Om en tand som inte är färdigutvecklad går i nekros blir den kliniska situationen en utmaning eftersom tandväggarna är mycket tunna och roten inte har en naturlig avslutning. Dessa tänder behandlas traditionellt genom apexifikation, vilket innebär att man skapar en barriär vid rotspetsen som man sedan kan rotfylla mot. Men man kommer inte undan att tandens väggar är tunna och kraftigt försvagade, vilket försämrar prognosen. Förutom att tanden blir fri från infektion och symtom, är fördelen med den nya behandlingen att tandens rot kan fortsatta att utvecklas.
Hur är behandlingsmetoden till nytta för patienterna?
– Unga patienter har större möjlighet att behålla sina naturliga tänder. Dessutom är behandlingen mer kostnadseffektiv än den tidigare metoden.
När tror du metoden kan användas kliniskt?
– Förhoppningsvis kan metoden snart implementeras i Sverige. Först behöver vi utveckla ett standardiserat behandlingsprotokoll. Det är också viktigt att engagera kollegor i den nya proceduren.
Vad är de största utmaningarna?
– Det är svårt att ta bort mikroorganismer i rotkanaler utan att skada stamcellernas funktion, vilket kan försämra behandlingsprognosen. Det är också svårt att finansiera forskningen. Därför är jag jätteglad att vi har fått statligt stöd samt pengar från Knut and Alice Wallenberg Foundation.
Janet Suslick

Upptäck mer