Annons

Annons

Stora skillnader i TMD-behandling i olika länder

Bettskena eller honung och högläsning ur Koranen – så olika kan kvinnor med temporomandibulär dysfunktion, TMD, behandlas, visar ny studie.

Behandlingen av kvinnor med temporomandibulär dysfunktion, TMD, varierar stort mellan olika länder. Det visar en jämförande studie av 122 kvinnor som behandlats antingen i Saudiarabien (39 kvinnor), Sverige (41 kvinnor) eller Italien (42 kvinnor).
Medan den vanligaste behandlingen i Sverige och Italien var olika typer av bettskenor fick kvinnorna i Saudiarabien som den mest frekventa behandlingen ”islamisk medicin” – något som beskrivs som intag av exempelvis svarta frön och honung samt böner och högläsning ur Koranen.
Men det var även skillnader i de europeiska behandlingarna. De svenska kvinnorna fick rådgivning av tandläkare som den näst vanligaste insatsen, men den åtgärden var i princip okänd i Italien, där kvinnorna i stället behandlades med antidepressiva läkemedel.
I alla tre länderna gavs dock kvinnorna smärtlindrande läkemedel som den tredje vanligaste behandlingen.

Upptäck mer