Annons

Annons

Stort tapp i patienter under coronavåren

Under våren minskade antalet besök i tandvården kraftigt på grund av pandemin. Under några veckor i april var besökarna bara hälften så många som vanligt. Det visar siffror från Socialstyrelsen.

Den 10 mars meddelade Folkhälsomyndigheten att man såg tecken på samhällsspridning av covid-19 i Sverige. I statistiken för antal besök i tandvården syns därefter en tydlig minskning. Från 37 500 personer till 25 900 personer per arbetsdag från vecka 11 till vecka 12.
Mest minskar antalet besökare som är 70 år eller äldre, som rekommenderades att skjuta upp rutinundersökningar och viss planerad tandvård. Statistiken bekräftar att den åldersgruppen i större utsträckning har kommit för akuta besvär eller andra behandlingar som inte kunnat vänta.
Under vecka 14 – 16 var antalet besökare minst. Folktandvården tappade då nästan tre av fem besökare, och privattandvården drygt två av fem besökare jämfört med tidigare år. Det finns dock stora lokala variationer, framför allt inom Folktandvården.

Akuta besök

I flera regioner stängde Folktandvården sin verksamhet för allt utom akuta besök, vilket syns tydligt i antalet besökare under de mest kritiska veckorna i april. I Skåne minskade antalet besök med 94 procent jämfört med tidigare år. Även Värmland, Dalarna, Östergötland, Kalmar och Stockholm tappade mellan 78 och 88 procent av besökarna. I andra änden av skalan finns Folktandvården på Gotland, som höll öppet och endast tappade 13 procent av besöken jämfört med tidigare år.
Inom privattandvården ser siffrorna annorlunda ut. Dels är minskningen jämfört med tidigare år mindre, dels är det inte så stora regionala variationer. Störst minskning av antalet besök hade privattandläkarna i Gävleborg (minus 53 procent) och minst påverkades Norrbotten (minus 24 procent).
En annan iakttagelse är att av dem som besökte tandvården under mars-april är det en större andel som fått antibiotika och smärtstillande utskrivet än tidigare år. Detta tyder på att den tandvård som utförts varit behandlingar som inte kunde vänta, till exempel kirurgiska behandlingar eller rotbehandlingar.

Upptäck mer