Annons

Annons

Stort vårdbehov hos medelålders patienter

En stor andel av tandvårdens resurser går åt till behandling av medelålders personer. Men tandvården kan bli bättre på att ta hand om dessa patienter.

Symposiet ”Medelålders patient med restaurationsbehov och kariologiska behandlingsbehov” blev en resa munnen runt på 90 minuter om slemhinneförändringar, kariesdiagnostik, endodonti och fraktureringsproblematik.
–När patienten sitter i stolen är det ett gyllene tillfälle att kontrollera om det finns några slemhinneförändringar. Två speglar räcker. Lyft läpparna och kontrollera under tungan. Det tar bara 30 sekunder. Biopsi bör tas vid osäkerhet om förändringarnas art, sade Karin Garming-Legert, KI.
Vid kariesdiagnostik gäller främst visuell, taktik undersökning samt röntgen, förklarade Alfheidur Astvaldsdottir, KI. Det finns tilläggsmetoder såsom fiberoptik och fluorescens, men metoderna är ännu inte tillräckligt utvärderade.

Våga ta samtalet

Kariesbehandling är inte alltid samma sak som att åtgärda karies, påpekade Karin Sunnegårdh Grönberg, Umeå. Enligt henne måste tandläkaren våga ta samtalet med patienten om riskfaktorer och vad patienten själv kan göra för att förhindra att sjukdomen utvecklas.
I Sverige görs årligen 250 000-300 000 endodontibehandlingar. Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger viss vägledning, men många frågetecken finns att reda ut om vad som håller strikt vetenskapligt. Enligt Thomas Kvist, Göteborg, ökar krona efter rotbehandling överlevnaden med 20 procent.
Frakturer är ett stort problem.
–Förhoppningsvis kommer nästa generation medelålders att ha betydligt mindre problem med detta, sade Thomas Jacobsen, Göteborg.

Upptäck mer