Annons

Annons

Sväljsvårighet och dålig munhälsa ökar dödsrisken

Äldre med nedsatt sväljförmåga har en ökad risk att dö, har de dessutom dålig munhälsa ökar risken ytterligare, varnar svenska forskare.

– Personer med sväljsvårigheter hade en betydligt högre risk att dö inom ett år jämfört med personer med normal sväljning. Likaså hade de med dålig munhälsa dubbelt så hög risk att dö jämfört med dem med god munhälsa. Dessutom såg vi att kombinationen av sväljsvårigheter och dålig munhälsa gav tre gånger så hög risk att dö jämfört med dem som hade normal sväljfunktion och god munhälsa”, säger Patricia Hägglund, medicine doktor vid Umeå universitet och logoped vid Norrlands universitetssjukhus.

Patricia Hägglund

Patricia Hägglund


Hon är också förstaförfattare till artikeln som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Community Dentistry and Oral Epidemiology.
Munhälsan hos äldre följs rutinmässigt upp inom äldrevården genom metoden ”Revised Oral Assessment Guide”, ROAG, medan sväljfunktionen är något av en blind fläck.
– Äldres sväljförmåga kontrolleras sällan inom äldrevården, det finns inga vårdrutiner för det, säger Patricia Hägglund.
Det menar hon bör ändras nu efter dessa nya forskningsfynd.
– Man bör systematiskt börja bedöma både sväljfunktion och munhälsa i äldrevården. Man är uppmärksam på att äldre bör få i sig bra och tillräckligt med näring inom äldrevården, men en förutsättning för att tillgodogöra sig näringen är att man kan tugga och svälja den. Och det är man inte lika uppmärksam på. Dessutom tror en del äldre att sväljsvårigheter är normalt och hör till åldrandet, säger hon.

Triggar sväljreflex

Ett sväljtest är enkelt och tar inte lång tid att genomföra. Vid svårigheter finns det flera saker på åtgärdslistan.
– Man kan använda metoder för att kompensera nedsatt funktion, till exempel genom att anpassa kosten eller huvudets hållning. Men också genomföra direkt rehabiliterande åtgärder som stärker sväljmuskulaturen och ganska enkel sensorisk stimulering som att dricka kolsyrat vatten i stället för vanligt. Man kan också göra maten lite starkare eftersom både kolsyra och capsaicin i chili och peppar triggar sväljreflexen, säger hon.
Och det är redan visat att ett större fokus på sväljsvårigheter kan rädda liv.

Ökad överlevnadstid

– I tidigare studier har man sett att om man följer upp sväljning, munhälsa och nutrition ger det en ökad överlevnadstid hos äldre, säger hon.
Mekanismen bakom den ökade dödligheten vid sväljsvårigheter är ännu okänd, men en stark hypotes är att personer med sväljsvårigheter lättare får saker i luftstrupen i stället för i matstrupen, vilket kan leda till att de utvecklar lunginflammation. Med en dålig munhälsa ökar den risken på grund av att fler bakterier läcker ner i lungorna.
– Man har sett att det hos personer med aspirationspneumoni förekommer bakterier som är vanliga i munhålan, säger Patricia Hägglund.

Upptäck mer