Annons

Annons

Sveriges Tandläkarförbund svarar på tandvårdsutredningen

En förenklad problembild och ett förslag som inte leder till målet om en jämlik tandhälsa. Det är några av Sveriges Tandläkarförbunds synpunkter på tandvårdsutredningen. Man anser också att tandläkarprofessionen borde ha fått komma till tals i större utsträckning.

Den 1 september var sista dagen att komma med remissvar på regeringens utredning SOU 2021:8 ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”. Över 60 instanser har svarat, bland dem Sveriges Tandläkarförbund, Tjänstetandläkarna (TT) och Tandläkare – Egen verksamhet (TEV).

Chaim Zlotnik


Sveriges Tandläkarförbund anser att många av utredningens förslag förenklar problembilden och att förslagen i utredningen inte leder till en mer jämlik tandvård av hög kvalitet.
– Vi har kommit långt i Sverige med att skapa bättre och jämlik tandhälsa. Det är klart att vi inte ska slå oss till ro, men frågan är om det här förslaget är en förbättring eller om det ens konserverar det vi har, säger Chaim Zlotnik, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.
Man anser till exempel att:

  • det finns en risk för att tandläkarna inte får kostnadstäckning för arbetet med en tandhälsoplan för varje patient
  • förslaget om att en basundersökning ska kosta 200 kronor inte är lösningen för en mer jämlik tandvård, eftersom det finns flera orsaker till ojämlik tandhälsa än ekonomi
  • gruppen som omfattas av det statliga selektiva tandvårdsstödet bör breddas från de diagnoser som finns i utredningens förslag, man trycker också på att tandvården alltid bör involveras för att bedöma den orala hälsan
  • man inte tar problemen med regional tillgänglighet på tillräckligt stort allvar
  • kostnadstäckning, fri prissättning och fri etableringsrätt är avgörande för en jämlik tandvård av hög kvalitet
  • utredningen saknar kvalitetsnivåer och hälsomått, vilket riskerar att leda till en reparativ vård i stället för en orsaksinriktad.

Chaim Zlotnik återkommer till att förbundet hade velat vara mer delaktiga i utredningen, och att det saknas skrivningar om vad man vill åstadkomma när det gäller tandhälsa.
– Utredningen riktar inte in sig på hälsomålet, utan på kostnaden.

Vård utifrån tandhälsoplan

I både TT:s och TEV:s remissvar finns många synpunkter som sammanfaller med tandläkarförbundets, men med lite olika tyngdpunkt.
TT kritiserar till exempel förslaget med att vård utifrån tandhälsoplanen ska kunna utföras hos olika vårdgivare, alltså att en patient skulle kunna begära att få vård hos en tandläkare baserat på beslut hos en annan. Man lyfter också de faktorer man tycker är viktiga för att det ska finnas tillgång till kompetent tandvårdspersonal i hela landet, till exempel arbetsförhållanden, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
TEV invänder mot en förändring av det statliga tandvårdsstödet. De anser att det som behövs för att skapa en mer jämlik tandhälsa i hela landet är ett brett folkhälsoarbete med riktade insatser mot riskgrupper. De föreslår också bland annat en obligatorisk eller certifierad efterutbildning för tandläkare för att säkerställa kvalitativ vård över tid.

Upptäck mer