Annons

Annons

Tandbehandling ökar inte risken för ryggmärgsinfektion

En stor studie från Sydkorea visar att invasiv tandbehandling inte ökar risken för infektion hos ryggmärgsopererade. Antibiotikaprofylax gav ingen nytta.

En tandbehandling som påverkar gingivan ger tillfälligt inflöde av bakterier till blodbanan och kan eventuellt leda till infektion av en nyopererad ryggmärg. Men enligt en ny stor studie från Sydkorea verkar det inte finnas någon risk för det.
I studien ingick 229 335 personer, 50 år eller äldre, som genomgått en ryggmärgsoperation mellan 2010 och 2017. Tandbehandling så tidigt som tre månader efter operationen medförde ingen ökad risk för ryggmärgsinfektion. Antibiotikaprofylax gav inte minskad risk.
Överraskande nog var det signifikant vanligare att ha genomgått en invasiv tandbehandling om man inte hade fått en ryggmärgsinfektion. Forskarna bakom studien spekulerar att det kan bero på att det är personer med bättre hälsa och/eller bättre tandvårdsrutiner som också oftare regelbundet går till tandläkaren för en behandling.

Antibiotikaprofylax rekommenderas inte

I studien analyserades diag­nos­data från Sydkoreas nationella sjuk­för­säk­rings­system. Här samlas diag­nos­koder för de behandlingar som 98 procent av Sydkoreas befolkning genomgår. En ryggmärgsinfektion två år efter operation räknades som postoperativ ryggmärgsinfektion då tillståndet ofta upptäcks långt efter att infektionen startar. Av det stora antal opererade personer som inkluderades i studien diagnosticerades 15 346 personer med post­operativ ryggmärgsinfektion.
Antibiotika som profylax vid behandling hos tandläkaren till ryggmärgsopererade rekommenderas inte av ryggkirurger, men många tandläkare förskriver det ändå, enligt författarna bakom studien. Det är onödigt med tanke på risken för att gynna antibiotikaresistenta bakterier och, visar den här studien, utan effekt för att förebygga postoperativ ryggmärgsinfektion.

Upptäck mer