Annons

Annons

Tandläkare delegitimeras efter grov oskicklighet

Under den treåriga prövotiden förbättrade inte tandläkaren sina rutiner och sin vård. HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, drar därför in hans legitimation.

Tandläkaren har tidigare utretts av HSAN och kritiserats för brister i sin yrkesutövning. Han tvingades också lämna arbetet som tandläkare i England på grund av att man där inte ansåg att han uppfyllde de krav som kan ställas på en tandläkare. För cirka ett år sedan anmälde han folktandvården i Skåne till DO, Diskrimineringsombudsmannen, eftersom han inte fått provanställning där. DO beslöt dock att inte ta upp fallet eftersom man endast utreder diskriminering utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Tre års prövotid

2011 gav HSAN tandläkaren en prövotid på tre år på grund av oskicklighet i yrket. Under prövotiden gjorde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, en inspektion på kliniken och granskade 22 patientjournaler.
Granskningen visade att HSAN:s bedömning stod kvar. Fortfarande fanns brister i dokumentationen om förskrivning av antibiotika, dokumentationen hade stora brister i samband med och efter utförd behandling, de utförda behandlingarna visade odontologiska brister, vilket i flera fall har skapa tillfälliga eller kvarstående odontologiska problem och skador som har förvärrat flera patienters livssituation.

Bestrider bristerna

Tandläkaren bestrider bristerna. Det saknas enligt honom tillräckligt starka bevis för att han skulle vara olämplig att utöva sitt yrke. Han anser att IVO:s material inte visar att han har utsatt patienter för risker eller behandlingar som skadat deras hälsa. Han hävdar att han under prövotiden har förbättrat journalföringen och sitt arbete med undersökning, diagnostik, dokumentation, förebyggande vård, kariesbehandling och större protetiska behandlingar.
Men HSAN går på IVO:s slutsatser; tandläkaren har så stora brister i sitt yrkeskunnande att han inte kan få fortsätta att arbeta som tandläkare. Legitimationen dras in.

Upptäck mer