Annons

Annons

Tandläkarlönerna är lägst i Stockholm

Lönerna för tandläkare fortsätter att öka, men lönenivåerna skiljer sig över landet. Lägst är lönerna i Stockholm och Jönköping. Högst är de i Gävleborg. Det visar Tjänstetandläkarnas lönestatistik för år 2019.

Totalt över landet tjänar majoriteten av distriktstandläkarna mellan 34 130 och 57 550 kronor per månad. Medianlönen är 42 818 kronor i månaden.
Inom folktandvården i Stockholm är lönenivån lägre. Majoriteten av distriktstandläkarna här tjänar mellan 31 070 och 53 090 kronor per månad.
– Här är det många tandläkare med kortare erfarenhet som drar ner siffrorna. Även i Skåne ser man detta, säger Mats Olson, ombudsman vid Tjänstetandläkarna.

”Det är väldigt många som vill jobba i Stockholm och därför är det möjligt för arbetsgivaren att erbjuda lägre löner.”

Stockholm har också lägst medianlön för dem som fått sin legitimation de senaste fem åren: 4 600 kronor lägre än medianlönen på 36 100 kronor för denna grupp.
Även för tandläkare med längre erfarenhet ligger Stockholm lägst. För dem som fick sin legitimation före år 2003 är medianlönen 49 350 kronor, vilket är 3 850 kronor lägre än medianlönen i hela landet för den åldersgruppen.
– Det är väldigt många som vill jobba i Stockholm och därför är det möjligt för arbetsgivaren att erbjuda lägre löner. Vi påtalar för dem att lön är en viktig del för att vara en attraktiv arbetsgivare och att man måste betala för bra tandläkare och bra kvalitet. Men det är klart att arbetsgivaren håller i plånboken när budgeten minskar, säger Ulrika Rebhan, ordförande Tjänstetandläkarna Stockholm.

Socioekonomiskt lönetillägg

Hon berättar att man också i Stockholm börjar känna av att det är svårrekryterat och att det snart kommer stora pensionsavgångar där många erfarna tandläkare försvinner.
Det är framför allt på kliniker i socioekonomiskt svaga områden man hittar vakanser i Stockholmsområdet. Folktandvården har därför bland annat ett lönetillägg för dem som arbetar där. För den som handleder nyutexaminerade finns ett handledararvode, något som lokalavdelningen har jobbat för.
I fyra regioner: Stockholm, Skåne, Västerbotten och Jämtland, ligger medianlönen för dem som fått sin legitimation de senaste fem åren under Tjänstetandläkarnas rekommenderade ingångslön på 35 000 kronor per månad. Totalt i landet ligger medianlönen för denna grupp på 36 100 kronor.
– Lönenivåerna påverkas av vilken lön man går in på. Tjänstetandläkarna är ute och pratar i högskolorna, men det är få nya tandläkare som hör av sig till oss i lokalavdelningen. Jag skulle önska att fler pratade med oss om vilken lön det är möjligt att argumentera för, säger Ulrika Rebhan.

Högst lön i Gävleborg

Högst medianlön har tandläkarna i Gävleborg, 51 332 kronor i månaden. Även i Sörmland och bland privatanställda tandläkare utanför storstadsregionerna är medianlönen hög, 49 500 kronor per månad.
Lägst medianlön har distriktstandläkarna i Jönköping. Tandläkartidningen har tidigare berättat om att lönerna i regionen för några år sedan sjönk på grund av stor personalomsättning och många nyanställda.

Nya specialister

Sjukhustandläkarna har en medianlön på 50 400 kronor per månad, medan de nya specialisterna i orofacial medicin har drygt 15 000 kronor mer.
Bland samtliga övertandläkare som inte har chefsansvar är medianlönen 69 800 kronor i månaden. Bland dem som även är chefer ligger medianlönen drygt 14 000 kronor högre.
Chefer inom allmäntandvården har en medianlön på 66 400 kronor.
 

Upptäck mer