Annons

Annons

Tandsköterskan kommer att bli allt viktigare

Tandsköterskorna kommer att bli en allt viktigare resurs i framtidens tandvård. Både existerande och helt nya kompetenser kommer att efterfrågas. Det ställer krav på tandsköterskeutbildningen.

På symposiet ”Framtidens tandsköterskeutbildning” kommer en rad företrädare för tandvården att ge sin syn på hur tandsköterskeutbildningen behöver förändras för att möta framtidens behov. Inte minst kommer behovet av tandsköterskor att öka till följd av de stora pensionsavgångar som väntar.
De utmaningar som ruvar runt hörnet är till exempel en allt äldre befolkning där allt fler kommer att ha fler tänder kvar. Migration, smittrisk och resistensproblematik kommer att leda till stora utmaningar när det gäller infektionsrisker och patientsäkerhet, ny odontologisk teknologi kommer liksom nya organisations- och samarbetsformer. En annan framtidsutmaning är nya förväntningar på behandlingar från patienterna.
– Tandsköterskeyrket är ett yrke i utveckling. Därför måste utbildningen ses över så att tandsköterskorna får den kompetens som behövs, säger Louise Ericson, som är involverad i utbildningen som representant för Tandläkarförbundet.
Den grupp som ser över utbildningen har också tagit in erfarenheter från tandsköterskeutbildningarna i både Norge och Danmark.
– I Norge ingår tandsköterskeutbildningen i en treårig gymnasial utbildning där sista året fokuserar på tandsköterskeyrket. I Danmark är utbildningen eftergymnasial och bedrivs i samma lokaler som tandläkarutbildningen, vilket är bra eftersom det skapar en interaktion mellan de båda yrkena, säger hon.
Louise Ericson hoppas på bidrag från åhörarna med idéer kring tandsköterskeutbildningen.
– Kom med förslag, och ställ frågor på symposiet! uppmanar hon.

Upptäck mer