Annons

Annons

Nyheter 2023-05-05

Tandvården anmäler fler incidenter

Läkemedelsverket bedömer att tandvården blivit bättre på att anmäla incidenter som rör medicintekniska produkter.

Foto: Colourbox

Antalet rapporter om negativa händelser och incidenter rörande medicinteknisk utrustning från tandvården ökar. Under 2022 tog Läkemedelsverket emot fler rapporter jämfört med de fem föregående åren.

Hittills i år har Läkemedelsverket tagit emot sju anmälningar. Det är fler än jämfört med hela 2021 och lika många som kom in under perioden 1 januari 2022 till och med 16 november 2022.

Läkemedelsverket ser dock inget särskilt mönster när det gäller anmälningarna eftersom de rör helt olika produktkategorier.

Fjolåret blev ett trendbrott

 

Läkemedelsverket bedömer alltjämt att det sker en underrapportering av negativa händelser och incidenter och uppmanar tandvården att anmäla alla händelser. Fjolåret innebar dock ett trendbrott då myndigheten tog emot elva rapporter, vilket är en väsentlig skillnad med föregående år. Fyra av dem sändes in till myndigheten efter riksstämman i Göteborg, där Läkemedelsverket höll en föreläsning i ämnet, och där man uppmanade tandvården att anmäla alla negativa händelser och incidenter.

Deltar i riksstämman

 

– Vi bedömer att vår medverkan har resulterat i att vi fått fler anmälningar. Läkemedelsverket kommer att delta i årets riksstämma i Umeå för att fortsätta sprida medvetenhet om betydelsen av vårdens rapportering till tillverkare och Läkemedelsverket, säger Ellenor Winquist, utredare vid enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket.

Medicintekniska produkter rör allt från fyllnadsmaterial, plasthandskar och kanyler till avancerade programvaror. Enligt lagstiftningen ska alla negativa händelser och incidenter anmälas till Läkemedelsverket. På så sätt kan myndigheten få indikationer på möjliga brister som kan utgöra en risk mot patientsäkerheten.

Upptäck mer