Annons

Annons

Tandvården saknas inom life science

Regeringen pekar ut life science som ett område där Sverige ska vara ledande inom forskning och utveckling. Här behöver tandvården kliva fram, tycker regeringens samordnare Jenni Nordborg.

– Forskning och innovation inom odontologi är en jätteviktig del av life science. Det blir mer och mer tydligt att munnen är en viktig del av kroppen, och vi ser allt fler samband mellan sjukdomar i munnen och i övriga delar av kroppen, säger Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life science och ansvarig för life science-kontoret vid Näringsdepartementet.

Jenni Nordborg


Life science-kontoret har en samordningsfunktion och arbetar för att främja kunskapsutveckling, innovation och kvalitet i hälso- och sjukvård, omsorg och universitet och högskolor, och med att förbättra förutsättningarna för nya life science-företag i Sverige.
– Vi tittar i ett brett perspektiv. Dels hur man genom ny diagnostik och behandling kan utveckla arbetet med vård och prevention för att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen. Dels med forskning, innovation och näringsliv för att säkra vårt ekonomiska välstånd. Vi har inte fått några specifika inspel från företrädare för tandvården, men de är väldigt välkomna att höra av sig och tycka till om life science-strategin.
Jenni Nordborg poängterar att på region­nivå, till exempel i Uppsala och Västra Götaland, finns tandvården med som en aktiv medskapare i life science-arbetet, både för att bidra med kunskap om att jobba preventivt och med prediktion, och som en naturlig samarbetspartner.
– Vi ser att aktörer från tandvård, även från näringsliv och akademi, behöver vara med i strategiarbetet. Tandvården är ju till exempel föregångare inom digitalisering och kvalitetsregister. Jag tror att tandvårdssidan har mycket att bidra med och behöver kliva fram och visa att den är en del av ekosystemet inom life science, och engagera sig i innovationssystemet.

”För att bli snabbare på att implementera innovation och utveckling behöver alla vara med, och det behövs mycket mer gränsöverskridande samarbeten.”

Jenni Nordborg nämner även att tandvårdens individanpassade vård och patientcentrerade arbetssätt är något sjukvården kan lära av för utvecklingen framåt. Och att Brånemarks implantat är ett exempel på en in­novation inom tandvård som både blivit medicintekniska produkter och lett till nya innovationer på andra områden.
– Vi vill ta ett helhetsgrepp och hitta nya möjligheter för att Sverige ska fortsätta vara en ledande nation inom life science. Vi tittar på stora utmaningar för samhället som kommer de närmaste tio åren. För att bli snabbare på att implementera innovation och utveckling behöver alla vara med, och det behövs mycket mer gränsöverskridande samarbeten.
I ”Färdplan för life science”, som togs fram när life science-kontoret startades, pekas tre uppenbara prioriteringsområden ut:

  • Nyttiggörande av digitala hälso- och vårddata
  • Precisionsmedicin – framtidens diagnostik, behandling och bot
  • Framtidens vård och omsorg – integrering av forskning och innovation

– Men i det pågående arbetet anlägger vi ett bredare holistiskt perspektiv och bjuder in till dialog kring ett vidare spektrum av frågor. Det är ett långsiktigt arbete där vi tar fram en nationell strategi för life science som vi sedan kan utgå ifrån, säger Jenni Nordborg.

Upptäck mer