SKaPa visar tydliga trendbrott

SKaPa är världens största register för odontologisk data. Årets rapport från kvalitetsregistret visar till exempel tydligt att trenden är bruten vad gäller ökning av karies hos små barn, och att sköra äldre ofta förlorar kontakten med tandvården.

Kariologi

Nytt kvalitetsregister tar form

För att även fortsättningsvis få sjukhusresurser till ortognatkirurgi behöver man visa vad man gör och hur det går för patienterna. Sedan hösten 2017 finns NROK, Nationellt register för ortognatkirurgi, som kan visa just detta.

Nyheter

Tandvården saknas inom life science

Regeringen pekar ut life science som ett område där Sverige ska vara ledande inom forskning och utveckling. Här behöver tandvården kliva fram, tycker regeringens samordnare Jenni Nordborg.

Nyheter

Utan register famlar vården i blindo

För att förbättra och effektivisera vården är det nödvändigt att utnyttja data som finns i olika kvalitetsregister, exempelvis i SKaPa, registret för karies och parodontit. Det handlar inte om att hitta syndabockar utan att ta till vara på de goda exemplen.

Nyheter

Tandvårdsregistren används för dåligt

Nationella register kan visa hur tandvården i vardagen fungerar. Data börjar samlas på hög, men de används för dåligt. – Här finns en stor potential att utveckla verksamheten, sade Andreas Cederlund, Socialstyrelsen.

Nyheter

Sök pengar för kvalitetsregister

Den som vill få del av pengarna måste ansöka om detta hos Socialstyrelsen senast den 3 oktober. Ansökan kommer att bedömas utifrån registrets betydelse för nationell och lokal uppföljning av tandvårdens resultat samt dess betydelse för de nationella riktlinjerna. Utbetalningen av medlen sker senast den 31 december i år. För mer information kontakta Frida Azadi...

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons