Annons

Annons

Tandvårdsbiträden får gå när intäkterna sinar

Folktandvården i Örebro län håller på att avveckla tandvårdsbiträden som yrkesgrupp med hänvisning till ekonomiska skäl och att det blivit enklare att rekrytera tandsköterskor. Totalt berörs 14 tjänster.

Pandemin har skyndat på det beslut som togs i höstas, men ledningen för folktandvården hänvisar främst till ett grundläggande behov av besparingar.
Det väckte en viss förvåning och en del kritik när folktandvården i Örebro för sex år sedan inrättade nya tjänster som tandvårdsbiträden utan krav på vårdutbildning.
Biträdena har avlastat tandsköterskor med enklare arbetsuppgifter, och förändringen motiverades av folktandvårdens ledning med svårigheter att rekrytera tandsköterskor.
– Vi har inte längre samma situation med brist på tandsköterskor, och utöver det så har vi helt enkelt inte råd med lika mycket personal som tidigare. Genom den här förändringen ser vi inget ytterligare behov av uppsägningar, säger Ola Fernberg, tandvårdsdirektör i Örebro län.

Arbetsuppgifter fördelas på tandsköterskor

Uppsägningen av tandvårdsbiträden – där vissa medarbetare arbetar kvar en bit in på våren under uppsägningstiden – har rört upp känslor på klinikerna, även om det inte funnits biträden på alla enheter.
– Från fackligt perspektiv ser vi det som viktigt att arbetsgivaren är uppmärksam på hur arbetsmiljön påverkas när det är mycket känslor kring att uppskattade kolleger inte jobbar kvar och att det sker vid olika tillfällen på olika kliniker beroende på när anställningen avslutas, kommenterar Sara Fransson, ordförande i TT-avdelningen i Örebro.
– Nu behöver tandvårdsbiträdenas arbetsuppgifter fördelas ut på tandsköterskegruppen, och den eventuellt ökade arbetsbelastningen som det ger behöver följas upp.

20 miljoner relaterat till covid-19

Den ekonomiska situationen för folktandvården beskrivs av Ola Fernberg som svår, där arbetet med bokslutet för 2020 blivit en ögonöppnare för att ”mer är covidrelaterat än man kan tro”.
Av minusresultatet på 24 miljoner kronor bedöms 20 miljoner vara ”covid-relaterat”.
– Vi får exempelvis inga interna ersättningar från regionen för uppdrag som vi normalt utför och där vi står kvar med kostnader. Att vi inte tar ut någon uteblivandeavgift slår också mot ekonomin. Vi vill ju inte att patienter ska komma om de är sjuka, men det är kännbart när många ringer återbud i sista stund, säger Ola Fernberg.

”Vi tittar på uppdraget för varje klinik och vilka resurser som krävs för att kunna genomföra det uppdraget.”

Högaktuellt inom organisationen är den resursfördelningsmodell som enligt folktandvårdens ledning ska identifiera över- och underkapacitet på kliniknivå.
– Vi tittar på uppdraget för varje klinik och vilka resurser som krävs för att kunna genomföra det uppdraget enligt de riktlinjer som finns för hur vården ska bedrivas. Då handlar det både om riktlinjer för teamarbete och det odontologiska omhändertagandet. Det ska ge oss en bild av vilka resurser som behövs i form av lokaler och personal.
Kan det bli färre kliniker?
– Vi håller på att se över klinikstrukturen och om vi ska slå ihop kliniker till större enheter i något fall, säger Ola Fernberg.
Sara Fransson om den nya modellen:
– Personalförflyttningar är alltid känsliga, men enligt signaler som vi har fått ska det inte vara aktuellt att flytta tandläkare. Jag vet att det pågår diskussioner också om klinikstrukturen men kan i dagsläget inte säga mer om det.

Upptäck mer